EU - Výukové materiály - Matematika

 

 Název tématu  Pracovní materiál  Popis
 Celá čísla  zde (pdf, 18kB)  zde (pdf, 19kB)
 Písemná práce  zde (pdf, 69kB)  zde (pdf, 22kB)
 Úpravy zlomků  zde (pdf, 12kB)  zde (pdf, 20kB)
 Písemná práce  zde (pdf, 25kB)  zde (pdf, 21kB)
 Shrnutí středové a osové souměrnosti  zde (pdf, 115kB)  zde (pdf, 21kB)
 Úhly  zde (pdf, 83kB)  zde (pdf, 22kB)
 Písemná práce  zde (pdf, 29kB)  zde (pdf, 22kB)
 Hrátky s čísly 1  zde (pdf, 48kB)  zde (pdf, 22kB)
 Hrátky s čísly 2  zde (pdf, 22kB)  zde (pdf, 22kB)
 Pravoúhlá soustava souřadnic  zde (pdf, 188kB)  zde (pdf, 20kB)
 Měřítko plánu a mapy  zde (pdf, 88kB)  zde (pdf, 21kB)
 Konstrukce trojúhelníku – sss, sus, usu  zde (pdf, 37kB)  zde (pdf, 20kB)
 Písemná práce  zde (pdf, 14kB)  zde (pdf, 21kB)
 Písemná práce  zde (pps, 23kB)  zde (pdf, 21kB)
 Objem a povrch hranolu  zde (pdf, 145kB)  zde (pdf, 22kB)
 Procenta  zde (pdf, 32kB)  zde (pdf, 21kB)
 Model krychle  zde (pdf, 128kB)  zde (pdf, 22 kB)
 Model kvádru  zde (pdf, 109kB)  zde (pdf, 22kB)
 Celá čísla  zde (pdf, 24kB)  zde (pdf, 20kB)
 Násobilka  zde (pdf, 10kB)  zde (pdf, 20kB)
 1. čtvrtletní písemná práce  zde (pdf, 29kB)  zde (pdf, 20kB)
 Jehlan  zde (pdf, 855kB)   zde (pdf, 22kB)
 2. čtvrtletní písemná práce  zde (pdf, 25kB)  zde (pdf, 21kB)
 Číselné obory  zde (pdf, 26kB)  zde (pdf, 23kB)
 Pythagorova věta  zde (pdf, 22kB)  zde (pdf, 21kB)
3. čtvrtletní písemná práce  zde (pdf, 26kB)  zde (pdf, 22kB)
Kvíz(čtyřúhelník), geometrické zápisy  zde (pdf, 16kB)  zde (pdf, 21kB)
Kvíz (funkce)  zde (pdf, 22kB)  zde (pdf, 21kB)
3. čtvrtletní písemná práce  zde (pdf, 29kB)  zde (pdf, 21kB)
Lichoběžník   zde (pdf, 12kB)  zde (pdf, 21kB)
Procenta (základní výpočty)  zde (pdf, 18kB)  zde (pdf, 21kB)
Goniometrické funkce (PC)  zde (pdf, 12kB)  zde (pdf, 22kB)
Krychle, kvádr  zde (pdf,1 254kB)  zde (pdf, 22kB)
4. čtvrtletní písemná práce  zde (pdf, 28kB)  zde (pdf, 21kB)
4. čtvrtletní písemná práce  zde (pdf, 35kB)  zde (pdf, 22kB)
Slovní úlohy řešené rovnicí I  zde (pdf, 27kB)  zde (pdf, 21kB)

 

OPVK