Recyklohraní

Soutěžní úkoly

Sběr baterií a elektrospotřebičů

Naše škola se zapojila do RECYKLOHRANÍ                   
 
 
Hra je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.       
 
 
         
 
Co je to recyklohraní???
-          je školní projekt, který se zaměřuje na třídění a recyklaci odpadů
-          žáci škol získávají ekologické myšlení ve správném nakládání s odpady                         
Co sbíráme???
-          drobné elektrozařízení a baterie (musí být kompletní!!!)
-          za 1 kg drobných elektrozařízení- 3 body
-          za 1 kg baterií- 4 + 1 bodů
 
Odevzdávejte je do nádob ve vchodu hlavní budovy!!
Co za to získáme pro školu???
-          body, které se dají vyměnit ve speciální internetové obchodě za atraktivní ceny
(například: sady CD-R, multimediální výukové programy, dataprojektor, stolní fotbal, křídy, sešity, propisky, soubory her, turistickou GPS, sportovní náčiní, vstupenky do naučných či zábavných parků,…..)
 
Kdo recyklohraní organizuje???
 
-          ASEKOL s.r.o.,zpětný odběr elektrozařízení                   
-          ECOBAT s.r.o., zpětný odběr baterií
-          EKO-KOM a.s.,zpětný odběr a využití odpadů z obalů                             
-          EKOLAMP s.r.o., zpětný odběr světelných zdrojů a svítidel                      
 
 
Jaké další soutěže proběhnou ve školním roce???
 
například:
-          kvízy
-          povídky na téma odpady
-          aktivity ke Dni Země
-          detektivní soutěže
 
 
Začínáme, již registrací získáváme prvních 120 bodů!!!           
 
Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn!!!!!!!!
 
 Koordinátor projektu: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková

 

  Třídíme odpady -článek do Bystřicka
 
Praktické a bezpečnostní instrukce

                                                                        www.recyklohrani.cz 
 
 Krabice na baterie                                                           Kontejnery na elektrospotřebiče
    
 Informační nástěnka Recyklohraní ve vchodu školy          Informujeme žáky na Žákovské radě
      
   
   
 
 

 

OPVK