Třídy

třída  třídní učitel  rozvrh hodin  podrobné informace
 1. A  Mgr. Ludmila Slezáková  rozvrh 1.A  klikni zde
 1. B  Mgr. Jana Svobodová  rozvrh 1.B  klikni zde
 2. A  Mgr. Hana Hofmannová  rozvrh 2.A  klikni zde
 2. B  Mgr. Hana Fučíková  rozvrh 2.B  klikni zde
 3. A  Mgr. Marie Klečková
 rozvrh 3.A  klikni zde
 3. B  Mgr. Pavla Tomášková  rozvrh 3.B  klikni zde
 4. A  Mgr. Pavla Rudošová  rozvrh 4.A  klikni zde
 4. B  Mgr. Ludmila Chudobová  rozvrh 4.B  klikni zde
 5. A  Mgr. Martina Švestková  rozvrh 5.A  klikni zde
 5. B  Mgr. Svatava Solařová  rozvrh 5.B  klikni zde
 6. A  Mgr. Pavla Benešová   rozvrh 6.A  klikni zde
 6. B  Mgr. Marie Slámová  rozvrh 6.B  klikni zde
 7. A  Mgr. Dita Kabelková  rozvrh 7.A  klikni zde
 7. B  Mgr. Jana Korbářová  rozvrh 7.B  klikni zde
 8. A  Mgr. Ing. Radka Zichová  rozvrh 8.A  klikni zde
 8. B  Mgr. Josef Ostrý  rozvrh 8.B  klikni zde
 9. A  Mgr. Michaela Sochorová  rozvrh 9.A  klikni zde
 9. B  Mgr. Alena Bukáčková  rozvrh 9.B  klikni zde

 

OPVK