Žákovská rada

STANOVY:

Členové jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají
v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.

Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŽR,
v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/.

Všichni členové ŽR mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.

Každý člen ŽR má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání,
o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŽR dospěla.

Rozhodnutí ŽR jsou pro všechny žáky závazná.

ŽR má právo podávat návrhy vedení školy, jehož rozhodnutí bude respektovat.  

 

2017 - 2018


 

Naše samospráva:
Předseda - Tomáš Kolbábek
Místopředsedkyně - Tereza Hanychová
Zapisovatel - Rostislav Killar 

Říjen - zápis zde

2016 - 2017

Samospráva:
Předsedkyně: Iveta Humpolíčková
Místopředseda: Matyáš Hégr
Zapisovatelka: Zuzana Stojkovičová


Akce:

  • Radostný den 

Termín akce: 19.5. 

Pokyny ZDE

 

  • Den naruby

Ve spolupráci členů ŽR a žáků 9. tříd připravujeme akci, při které budou žáci 9. tříd vyučovat
na 1. i na 2. stupni.

Termín akce: 24.3.

Organizace:
1. stupeň - 1. a 2. vyučovací hodina
2. stupeň - 3. a 4. vyučovací hodina 

Shrnutí akce ZDE

Fotogalerie ZDE

  

  • Vlaštovkohraní: 

  POKYNY

 

  • Halloweenská výzdoba jednotlivých tříd: ZDE a ZDE

 

Zápis z první ŽR najdete ZDE 

  

2015 - 2016

Samospráva:
Předseda: Dominik Juračka
Místopředseda: Šárka Halvová
Zapisovatelka: Iveta Humpolíčková, Martina Holá


*****************************

Akce ŽR:

Kloboukový den INFORMACE FOTO

Valentýnská pošta INFORMACE FOTO

Závody papírových vlaštovek - VLAŠTOVKOHRANÍ FOTO

2014 - 2015

Říjen 

Září 

Volba samosprávy ŽR

Zapisovatelka: Andrea Danielová

Místopředsedkyně: Adéla Dospíšilová

Předseda: Matěj Prosecký

2013 - 2014 

 

Červen - KOSTÝMNÍ DNY - Holka nebo kluk?, Pohádkové postavy

Květen - TÝDEN KLOBOUKŮ - každá třída si vybrala jeden den v týdnu a žáci třídy, kteří se v tento den dostaví do školy v klobouku, jsou osvobozeni od zkoušení.

 

 Březen - JAN ÁMOS KOMENSKÝ ANEB DEN NARUBY - ve spolupráci žáků SVS a členů ŽR.

 

Únor  

 ********************************************************************************

Milí žáci, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do příštího roku! 

Mgr. A. Bukáčková a Mgr. V. Slámová

*********************************************************************************

 

Prosinec 

návrhy žáků - žádné

 

Listopad:

návrhy žáků a vyjádření vedení školy:

lyžařský kurz - nebude, proběhl v loňském roce
                    - pokud bude ze strany žáků zájem uskuteční se odpolední lyžování
                      jako v minulých letech

cyklistický kurz - je možné uskutučnit, pokud bude dostatečný zájem v rámci ročníku

sportovní den - proběhne na jaře

 

Dušičky - Halloween

Na návrh ŽR se dne 31.10. učilo formou projektového vyučování,
téma: Dušičky x Halloween - společné a rozdílné znaky.

 

Říjen:

úkol pro žáky:

připravit návrh projektového vyučování Dušičky x Halloween

 

Dne 9.9. se sešla ŽR, aby zvolila novou samosprávu.

Zapisovatelkou se stala Hana Juračková, 
pozici předsedy obhájil Ivo Solař 
a místopředsedy máme v letošním roce dva - Dominiku Blíhalovou a Václava Jindru.

Všem jmenovaným gratuluji a přeji mnoho úspěchů v práci.

 Návrhy žáků:

Připravit aktivity k Památce zesnulých - dušičkám a Halloweenu.

 

Termín ŽR v tomto školním roce:

ŽR bude vždy první ÚTERÝ v měsící v učebně VkO/VkZ o VELKÉ PŘESTÁVCE.

Mgr. Věra Slámová

 

2012 - 2013 

***************************************************************************************

Na první schůzce ŽR dne 12.9.2012 proběhla volba nové samosprávy.
 

Zapisovatelka: Markéta Vorlová
Místopředsedkyně: Vlaďka Sázavská a Hanka Juračková
Předseda: Ivo Solař

Všem zvoleným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich práci.

   ********************************************************************************************* 

Příprava zábavného dopoledne

Akce proběhne 31.5. 2013.

Důvod: Je větší pravděpodobnost hezkého počasí – některé soutěže můžeme udělat
na školním hřišti.
 

*********************************************************************************************

Listopad, prosinec, leden - zapisovatelka Markéta Vorlová nedodala podklady a na ŽR vůbec nedochází! 

*********************************************************************************************

Mimořádná schůzka ŽR pro žáky 2. stupně - 23.10.2012 :

 

Pokud chcete, dne 31. 10. se oblečte do halloweenských kostýmů.

Také si v tomto duchu můžete vyzdobit třídu.

Další aktivity až po domluvě s třídním učitelem.

 *********************************************************************************************

říjen - zapisovatelka nedodala podklady.

září - zástupci tříd žádné návrhy k aktivitám ve škole neměli. 

 

2011 - 2012

Děkuji samosprávě žákovské rady za příkladnou práci ve školním roce 2011/2012 a těším se na případnou další spolupráci v příštím školním roce.

Mgr. Věra Slámová

********************************************************************************************

Samospráva žákovské rady v tomto školním roce: 

Předseda: Ivo Solař
Místopředseda: Zbyněk Brabec
Elektronické zpracování informací: Adéla Dospíšilová 

 

 **********************************************************************************************

 

Jarmark se vydařil - více na
http://www.zsbystrice.cz/view_news.aspx?id=1954

 

květen

 

Pacienti, kteří čekají na transplantaci oční rohovky - více na http://www.berkat.cz/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=5&lang=cs

 

Hamid
Hamid chodí do třetí třídy, ale kvůli problémům s očima má ve škole problémy. Hamida a jeho šest sourozenců živí otec, jsou však ve velmi těžké životní situaci.

 

Rahmat
Rahmatovi je 18 let a žije v Kábule. Spolu s bratrem je zodpovědný za svoji rodinu, mají malý obchod. Jeho otec je už starý a nezaměstnaný. Mají ještě tři sestry a dva bratry. Rahmad nevidí dobře, ale chtěl by ještě pokračovat ve studiu.

 

Robina
Robině je 20 let a žije v Kábule. Je z osmi sourozenců, má dvě sestry a pět bratrů. Její otec je řidič v dopravní společnosti a matka je nezaměstnaná. Robina je kvůli problémům s očima také nezaměstnaná, díky operaci by mohla být aktivní.

 

Tamim
Tamim se narodil v roce 1992 v Kábule. Jeho otec zemřel, když byl ještě dítě. Má pět bratrů a čtyři sestry, jeho starší bratr je zodpovědný za celou rodinu.

 

Zahra
Zahře je 17 let. Žije v Kábulu. Jej otec je řidič a matka se stará o domácnost, v které žijí ještě dvě sestry a tři bratři. Kvůli problémům se zrakem je nezaměstnaná.

duben - žádné návrhy k projednání zástupci neměli

březen

únor

leden

prosinec

listopad

říjen  

září

 

2010 - 2011

Samospráva žákovské rady v tomto školním roce:

Předseda: Hana Homolková
Místopředseda: Vendula Hanusová
Zapisovatel: Renata Jarošová
Elektronické zpracování informací: Ivo Solař

únor, březen, duben, květen, červen - zapisovatelka nedodala podklady

lednové zasedání

 

**********************************************************

KARNEVAL – organizační zajištění

Diplomy – Vránová, Kuncová , Šuterová
Aktualita na www. stránky – Solař
Dekorace – Kopecká, Fulnečková
Hlášení do školního rozhlasu – Homolková
Letáčky do tříd – Jarošová
Zvukové zabezpečení – Štěpánek, Tomášek
Moderátoři karnevalu – Solař, Jarošová

 Všem výše uvedeným děkuji za příkladnou přípravu karnevalu.
Mgr. Věra Slámová

 

Přípravy

Náměty na hudbu zašlou zástupci tříd 2. stupně v ŽR na tento e-mail hudbakarneval@gmail.com. nejpozději do 10.12.!!!

 

**********************************************************

 

 

 prosincové zasedání

říjnové zasedání 

 

2009 - 2010

březnové zasedání

 
dubnové zasedáni - žáci nedodali informace

květnové zasedání


červnové zasedání - žáci nedodali informace

 

OPVK