Výtvarná dílna pro žáky a rodiče - projekt " Uč se hrou". (21.5. 2012)

Výrobky budou prodány na školním jarmarku a výtěžek  poskytneme  Občanskému sdružení Berkat  na transplantaci oční rohovky.

OPVK