Šablony ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Od 1.6.2017 škola realizuje projekt s názvem "Šablony ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615" s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006395“. Projekt má za cíl usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. Naše škola podporuje zvláště aktivity: personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

OPVK