Školní rok 2016-2017

 

Ekotým ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 

 

 Ekotým 2016-2017

Plány

   Měsíční plány 2016-2017

 Monitorování a výuka

  Téma: Energie 2016-2017

  Téma: Voda 2016-2017

  Téma: Odpady 2016-2017

  Téma: Prostředí školy 2016-2017

  Téma: Doprava 2016-2017

  Téma: Šetrný spotřebitel 2016-2017

 

Aktuality

 

        Informační schůzky Ekotýmu se konají ve čtvrtek  o velké přestávce v 9:40 hod

        v učebně Ch/Př na modrém patře.

       Pracovní schůzky Ekotýmu a pro ostatní zájemce se konají po domluvě ve středu od 13:30 hod

        v učebně Ch/Př na modrém patře.

                                                Koordinátorky Ekoškoly Hana Kopecká, Marie Slámová                                                                                                                                                                        

 

                                                                 Návštěva sběrného dvora

            V rámci  předmětu ekologická výchova jsme s žáky 6. A,B uskutečnili dne  29. 9. 2016 exkurzi  na sběrný  dvůr TS města  Bystřici n. P.  Dozvěděli jsme se, jaké odpady nepatří do nádob na směsný komunální odpad,  a proto se  odkládají na sběrném dvoře např. objemný odpad, elektroodpad, monočlánky a baterie, stavební suť, pneumatiky, bioodpad, dřevotříska, eternit, kartony a co se s nimi  dále děje. Navštívili jsme také kompostárnu a chráněnou dílnu na třídění plastů. Žáci mohli využít svých znalostí při třídění odpadu a recyklaci eletrospotřebičů u firem Eko- kom a Elektrovin a získat mnoho cen za splněné úkoly. Exkurze pak pokračovala přírodovědnou vycházkou do lesa Ochoz a plnění úkolů na téma houby. Žáci si při zpáteční cestě měli možnost projít pohádkovou alej a  vyzkoušet lanovou dráhu na  Lužánkách. Zpečetěním celé akce bylo společné foto obou tříd u sochy zubra.  Krásné podzimní počasí přispělo ke zdárnému splnění všech úkolů.                                                                                

                                                      Koordinátorka Ekoškoly Hana Kopecká

  Fotografie: Sběrný dvůr 29.9. 2016


        

  Vrchová Karasín 

Za Karasínem, v prostoru Plevova lesoparku, se 18. 10. 2016 konal další projektový den bystřických škol věnovaný problematice lesa. Zúčastnili se ho žáci Základní školy Nádražní 615 a studenti VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.

Pod odborným vedením pedagogů, pracovníků Lesního společenství obcí s. r. o. a dalších se věnovali péči o areál, výsadbě a měřili přírůstky vybraných stromů. V rámci programu se také zúčastnili procházky v okolí areálu se zasvěceným a zajímavým výkladem pana Juračky. Seznámili se s principy geocachingu a vyzkoušeli si najít „poklady“ připravené pro tento projektový den. 32 účastníků se shodlo i na jménu doposud bezejmenné studánky pod lesoparkem. V databázi 40 bystřických studánek přibyla i „Karasínka“. Na závěr setkání šest smíšených pracovních skupin vypracovalo vědomostní test. Nejbystřejšími účastníky byli Štěpán Šírek, Kateřina Vrbasová, Hana Brablecová, Tracy Balieová, Kateřina Smolková a Miroslav Pečinka. Diplomy a drobné ceny předal vítězům starosta města Bystřice nad Pernštejnem. I přes nevlídné počasí doprovázela celou akci dobrá nálada. 

 

 Fotografie: Vrchová

 

 

 Naučně- zábavný program Mise+ - E- ON (8.12. 2016)

       

Dne 8.12. 2016 navštívili naší školu vesmírní Efounci, Elektroni a cestovatelé v čase. Zábavně -   naučný výukový  program E- ONU Mise Plus+  byl určen pro žáky 2. , 6. a 9. ročníků. Hlavním tématem všech tří programů byla energie, její využívání, možné úspory a dopad na životní prostředí. Žáci byli rozděleni do pracovních skupin, ve kterých se atraktivní a zábavnou  formou dozvídali nové informace o daném tématu  v učebně ve škole nebo v Trucku před školou. „Druháčci“ objevovali hravou formou elektřinu, žáci 6. ročníku se dozvěděli, co to elektřina je, jak vzniká a na co si mají dát pozor při setkání s ní. Získali návod, jak poskytnou první pomoc při zasažení elektrickým proudem. Žáci  9. ročníku navštívili budoucnost, poznávali minulost a snažili se zachránit svět před energetickou krizí.  Aktivní účastníci výukového programu, a to byli všichni, získali batůžek nebo brašnu s užitečnými dárečky. Těšíme se na další výukové programy E- ONU pro další ročníky  v příštím roce.                         

 

     

 

Pilotní výukový program 6.B - Eden (12.1. 2017)

Spolupracujeme s  centrem  Eden

Na naší škole vyučujeme předmět Ekologická výchova v 6. a 7. ročníku.   Proto jsme využili nabídky centra   Eden  a  se třídou 6. B se zúčastnili dne 12.1.2017  pilotního výukového   programu s názvem „ Základy  ekologie“ . Tento  program byl koncipován tak, aby odpovídal věku žáků, a byl rozdělen na  4 témata: Země, Oheň, Voda a Vzduch. Úvodem se  žáci dozvěděli  informace o historii  Edenu,  a pak se  již celý program  odehrával v  Ekopavilonu.  Minulost a současnost je nám známá, ale co budoucnost? Tato otázka nás provázela v celém programu, když jsme se dozvídali, jak se stavělo dříve, jak se staví dnes a jaké bude bydlení budoucnosti.  Dalším zajímavým tématem byly  odpady  a  jejich recyklace.  Zde si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně vytřídit vzniklé odpady, a moc se nám líbila myšlenka, že nejlepší odpad je ten, který nevzniká. Postupně jsme procházeli jednotlivá patra Ekopavilonu  a  získávali  nové informace z oblasti životního prostředí - znečišťování atmosféry, využívání a úspory energie. Zajímavou aktivitou  byla  vlastní  výroba energie - šlapáním na speciálních kolech.  Bylo to fyzicky náročné, ale  podařilo se   nám  spustit  gramofon  i  větrák.  I další  živel,  voda,  její  druhy,  využívání , spotřeba a snižování zásob pitné vody  na Zemi stojí za zmínku.  Je dobré vědět, že není   všude  samozřejmostí  otočit  kohoutkem a voda teče.  Ani živel vzduch nezůstává díky člověku stejný  a  v  některých lokalitách naší republiky se značně mění jeho kvalita.  V  takových oblastech se vyskytuje více respiračních  a kardiovaskulárních  chorob.  Závěrem si  žáci  ověřili získané znalosti v pracovním listě.  Program „Základy ekologie“ poskytl  žákům vědomosti nejen v této oblasti, ale i předmětech  přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika a matematika. Rozvojem technické civilizace dochází k růstu  spotřeby energie, vyčerpávají se neobnovitelné zdroje energie a poškozuje se  životní  prostředí, a proto se snažíme  učit děti být zodpovědné za ochranu životního prostředí, šetření energií  a nakládání s odpady, tak aby samy přispěly k trvale udržitelnému rozvoji pro další generace.   Za tento  pěkný výukový program  děkujeme pracovníkům centra Eden.

 

 

     Fotografie: Eden

 

 

Projektový den Životní prostředí a zdraví 21.4. 2017

V rámci projektu Erasmus + probíhají na naší škole již druhým rokem aktivity zaměřené na zdravý životní styl. V tomto školním roce proběhl mimo jiné projektový den orientovaný na vliv životního prostředí na zdraví člověka. Žáci naší i partnerské školy ZŠ Juh, Vranov n. T. zpracovávali v rámci celodenní aktivity témata, která mají k uvedené problematice úzký vztah. V následujících dnech se žáci připravili na telemost, při kterém žákům a pedagogům partnerské školy přiblížili způsob realizace a průběh projektového dne na své škole. 

  Fotografie: Projektový den

 

 

OPVK