Školní rok 2015-2016

 

Ekotým ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 

 Ekotým 2015-2016

Plány

   Měsíční plány 2015-2016

 Monitorování a výuka

  Téma: Energie 2015-2016

  Téma: Voda 2015-2016

  Téma: Odpady 2014-2016

  Téma: Prostředí školy 2015-2016

  Téma: Doprava 2015-2016

  Téma: Šetrný spotřebitel 2015-2016

 

Aktuality

 

           

            

 

  Fotografie: 

 

  Zelené kilometry 

            Cílem soutěže o zelené kilometry je pomoci dětem vykonávat každodenní cesty samostatně nebo v doprovodu rodičů ekologickým způsobem (pěšky, kolo, veřejné dopravní prostředky). Sběrem zelených kilometrů si děti uvědomí, co může jedinec udělat pro ochranu životního prostředí. I. stupeň se zapojil a nasbíral 1230 km, za které jim děkujeme.

 
 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

  Měření v rámci projektu Euronet 50-50  

            Cílem projektu „Euronet je vrátit 50% z úspor energie. Žáci získají informace o:

-         energii využívané v rámci školní budovy (elektrické energie, topení, ohřívání vody, atd.),

-         meřících přístrojích pro spotřebu energie (měřič spotřeby elektrické energie, měřáky na topení, atd.),

-         přípojce energie ve škole,        

-         energetických spotřebičích ve škole (radiátory, klimatizace, počítače, světla, atd.),

-         roční spotřebě ve školní budově a nákladech na její pokrytí.

 

  Fotografie:

 

  Vrchová Karasín 

Za Karasínem, v prostoru Plevova lesoparku, se 7. 10. 2015 konal další projektový den bystřických škol věnovaný problematice lesa. Zúčastnili se ho žáci Základní školy Nádražní 615 a studenti VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.

Pod odborným vedením pedagogů, pracovníků Lesního společenství obcí s. r. o. a dalších se věnovali péči o areál, výsadbě a měřili přírůstky vybraných stromů. V rámci programu se také zúčastnili procházky v okolí areálu se zasvěceným a zajímavým výkladem pana Juračky. Seznámili se s principy geocachingu a vyzkoušeli si najít „poklady“ připravené pro tento projektový den. 32 účastníků se shodlo i na jménu doposud bezejmenné studánky pod lesoparkem. V databázi 40 bystřických studánek přibyla i „Karasínka“. Na závěr setkání šest smíšených pracovních skupin vypracovalo vědomostní test. Nejbystřejšími účastníky byli Štěpán Šírek, Kateřina Vrbasová, Hana Brablecová, Tracy Balieová, Kateřina Smolková a Miroslav Pečinka. Diplomy a drobné ceny předal vítězům starosta města Bystřice nad Pernštejnem. I přes nevlídné počasí doprovázela celou akci dobrá nálada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   Návštěva sběrného dvora

           

 

   Fotografie:

á

OPVK