Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do rozvojového programu Kraje Vysočina v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina.

V rámci tohoto projektu jsme pořídili stavebnice merkur, stavebnice alfa-slídil a drobné příslušenství do 6. a 7. tříd pro podporu rozvíjení manuálních dovedností. Projekt podpořili tito partneři:

 

OPVK