Školní rok 2014-2015

Ekotým ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 

 Ekotým 2014-2015

Plány

   Měsíční plány 2014-2015

 Monitorování a výuka

  Téma: Energie 2014-2015

  Téma: Voda 2014-2015

  Téma: Odpady 2014-2015

  Téma: Prostředí školy 2014-2015

  Téma: Doprava 2014-2015

  Téma: Šetrný spotřebitel 2014-2015

 

Aktuality

  Věnuj mobil 

            Soutěž, kterou pořádá nezisková organizace ASEKOL se školním vzdělávacím programem Recyklohranní. Naše škola se do této soutěže přihlásila a odevzdala 65 nefunkčních mobilních telefonů.

             Za rok 2014 se podařilo organizaci sesbírat neuvěřitelných 37 440 mobilních telefonů. Jen pro představu díky zpětnému odběru sta kusů mobilních telefonů je uspořeno 475 kWh. Stejné množství elektrické energie spotřebuje například 60 W žárovka svítící nepřetržitě téměř celý rok (11 měsíců a 12 dní).

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 

  Black out - mohli bychom žít bez elektrospotřebičů?
 

            Nad touto otázkou si lidé lámou hlavy už hodně dlouho. Vždyť skoro ke všemu potřebujeme elektrospotřebiče, např. k samozřejmým věcem jako je žehlení prádla, ohřev vody na čaj nebo třeba k poslechu rádia. Existují milióny druhů spotřebičů a každý se hodí na něco jiného. Já tyto elektrospotřebiče většinou dělím na dvě skupiny:

  1. na ty, které mají nějaký smysl např. lednička, která usnadňuje skladování potravin nebo třeba mikrovlnná trouba, která umožňuje rychlý ohřev.
  2. Na ty, které jsou nepotřebné, třeba takové elektrické ořezávátko je podle mě úplná hloupost. Jakoby lidé byli líní vzít do ruky tužku a kovové či plastové ořezávátko a párkrát tužku otočit. Dostanete stejný výsledek, jako kdybyste použili elektrické ořezávátko, ale nespotřebujete žádnou elektřinu.

A v tom je ten princip. Lidé si usnadňují život maličkostmi, které ovšem spotřebovávají elektřinu, která by se dala využít mnohem lepším způsobem.

Mohli bychom tedy žít bez elektrospotřebičů? Já myslím, že ano, ale lidstvu by trvalo hodně dlouho se přizpůsobit.

Ekotým – Hana Juračková 7. A

Dne 17. 12. 2014 se na naší škole uskutečnil Black out, kde jsme byli rozděleni do 3 skupin. První skupina vyrobila nepečené kuličky bez elektrických spotřebičů, druhá využila částečně elektrické spotřebiče (mixér) na pomazánku a třetí, která pekla bábovku, použila více elektrospotřebičů (mixér, sporák). Děti si den užily a chtěly by ho zopakovat.

 

  Fotografie: Black out 17. 12. 2014

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

  Zelené kilometry 

            Cílem soutěže o zelené kilometry je pomoci dětem vykonávat každodenní cesty samostatně nebo v doprovodu rodičů ekologickým způsobem (pěšky, kolo, veřejné dopravní prostředky). Sběrem zelených kilometrů si děti uvědomí, co může jedinec udělat pro ochranu životního prostředí. I. stupeň se zapojil a nasbíral 1230 km, za které jim děkujeme.

  

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

  Beseda Euronet 50-50  

            Cílem projektu „Euronet je vrátit 50% z úspor energie. Žáci získají informace o:

-         energii využívané v rámci školní budovy (elektrické energie, topení, ohřívání vody, atd.),

-         meřících přístrojích pro spotřebu energie (měřič spotřeby elektrické energie, měřáky na topení, atd.),

-         přípojce energie ve škole,        

-         energetických spotřebičích ve škole (radiátory, klimatizace, počítače, světla, atd.),

-         roční spotřebě ve školní budově a nákladech na její pokrytí.

  Fotografie: Euronet 50-50

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

  Vrchová Karasín 

Za Karasínem, v prostoru Plevova lesoparku, se 7. 10. 2014 konal další projektový den bystřických škol věnovaný problematice lesa. Zúčastnili se ho žáci Základní školy Nádražní 615 a studenti VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.

Pod odborným vedením pedagogů, pracovníků Lesního společenství obcí s. r. o. a dalších se věnovali péči o areál, výsadbě a měřili přírůstky vybraných stromů. V rámci programu se také zúčastnili procházky v okolí areálu se zasvěceným a zajímavým výkladem pana Juračky. Seznámili se s principy geocachingu a vyzkoušeli si najít „poklady“ připravené pro tento projektový den. 32 účastníků se shodlo i na jménu doposud bezejmenné studánky pod lesoparkem. V databázi 40 bystřických studánek přibyla i „Karasínka“. Na závěr setkání šest smíšených pracovních skupin vypracovalo vědomostní test. Nejbystřejšími účastníky byli Štěpán Šírek, Kateřina Vrbasová, Hana Brablecová, Tracy Balieová, Kateřina Smolková a Miroslav Pečinka. Diplomy a drobné ceny předal vítězům starosta města Bystřice nad Pernštejnem. I přes nevlídné počasí doprovázela celou akci dobrá nálada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 

  Projektový den "Naše škola 

Tímto názvem jsme na  naší škole ZŠ Bystřice n. P.,  Nádražní 615  oslavili 45. výročí. Uspořádali jsme projektový den s 10 tématy:

-         1. Člunkový běh

-         2. Hod na koš

-         3. Doplň přísloví

-         4. Doprava

-         5. Mimořádná situace

-         6. Zábavná matematika

-         7. Náš region

-         8. Puzzle - škola

-         9. Naše město, naše škola

-         10. Škola v angličtině

Projektový den se líbil.

 

       Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Hana Kopecká, Mgr.Dagmar Pivková

Technická podpora Mgr. Marie Slámová  

  Návštěva sběrného dvora

            V rámci  předmětu ekologická výchova jsme s žáky 6. třídy uskutečnili dne  25. 9. 2014 exkurzi  na sběrný  dvůr TS města  Bystřici n. P. Dozvěděli jsme se, jaké odpady nepatří do nádob na směsný komunální odpad,  a proto se  odkládají na sběrném dvoře např. objemný odpad, elektroodpad, monočlánky a baterie, stavební suť, pneumatiky, bioodpad, dřevotříska, eternit, kartony a co se s nimi  dále děje. Navštívili jsme také kompostárnu a chráněnou dílnu na třídění plastů. Ve spolupráci s TS města Bystřice n. P. a  těchto aktivitách budeme dále pokračovat a v dubnu 2015 připravujeme Den činu – sběr papíru.

 

   Fotografie: Sběrný dvůr 25. 9. 2014

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

OPVK