Školní rok 2013-2014

 Ekotým ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 

 Ekotým 2013-2014

 Plány

   Měsíční plány 2013-2014

 Monitorování a výuka

  Téma: Energie 2013-2014

  Téma: Voda 2013-2014

  Téma: Odpady 2013-2014

  Téma: Prostředí školy 2013-2014

  Téma: Doprava 2013-2014

  Téma: Šetrný spotřebitel 2013-2014

Aktuality

Soutěž o nejlepšího tříditele odpadů

            V letošním roce jsme pro jednotlivé třídy naší školy vyhlásili sedmý ročník celoroční soutěže o nejlepšího tříditele odpadu. Soutěž byla vyhodnocena dne 20. 6. 2014 a vítězem se stala třída 2. B a za odměnu dostala sladký dort.

 

 Blahopřejeme!

Ekotým

 


Za krásami CHKO Žďárské vrchy

            V rámci předmětu ekologické výchovy  uskutečňujeme pro žáky 6. tříd exkurzi do CHKO Žďárské vrchy. Naším každoročním průvodcem je pan Jaromír Čejka, zaměstnanec CHKO, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. A co jsme navštívili? Prvním zastavením byla Pasecká skála, ze které jsme měli nádherné výhledy do krajiny Českomoravské vrchoviny, ale i na ostatní česká a moravská pohoří. Zajímavá byla soutěska, kterou se mohli žáci protáhnout na druhou stranu skály a zažili dobrodružství. Vnímali jsme zvuky lesa a pozorovali  floru a faunu dané lokality. Náročný  výstup do kopce nás zavedl na zříceninu hradu Štarkov, kde jsme se seznámili s historií hradu doplněnou zajímavou pověstí. Dále jsme pokračovali směrem na Koníkov a Odranec, kde jsme obdivovali na přírodních mokřadních loukách vzácné druhy rostlin např. orchidej - Prstnatec májový a Suchopýr. Odtud nás autobus zavezl sice unavené, ale přírodou obohacené zpět do školy. Exkurze se nám  líbila a potleskem poděkovali žáci průvodci panu Jaromíru Čejkovi. I my děkujeme za poutavé vyprávění a navštívení krásných míst Vysočiny, která jsme mohli poznat.

 

  Fotografie: CHKO Žďárské vrchy 6. 6. 2014

        Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

Projektový den "Příroda a my" 

Pod tímto heslem jsme na  naší škole ZŠ Bystřice n. P.,  Nádražní 615  zorganizovali projektový den v rámci oslav Dne Země. Žáci 8. ročníků si připravili „Ekologickou olympiádu“ pro 1. – 5. třídu s 11 tématy:

-         Chození po novinách

-        Poznej živočichy!

-         Jsem elektrospotřebič – najdeš mě?

-         Druhy vody

-         Poznej rostliny

-         Doprava

-         Co nepatří do přírody?

-         Odpady

-         Hod plastovou lahví na cíl

-         Témata Ekoškoly

-         Příroda jako skládačka – puzzle

Pro 9. ročníky byla připravena beseda s policií ČR, 7. a 6. ročníky uklízely okolí školy a řeky Bystřice, také tvořily z odpadních materiálů výrobky, které zkrášlily naši školu a v keramické dílně vyráběly svícny na 45. výročí školy. Žáci zapojeni do projektu „Znám křišťálovou studánku“ uklízeli a čistili studánky v okolí Bystřice. 

       Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Hana Kopecká, Mgr.Dagmar Pivková

Technická podpora Mgr. Marie Slámová  

 

Výrobek budoucnosti

            Železárny Štěpánov pod záštitou paní Miroslavy Němcové, poslankyně parlamentu ČR, vyhlásily již 7. ročník soutěže manuální zručnosti na téma Výrobek budoucnosti. Matyáš Hégr, žák 6. A, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 vyrobil Solar Wallet zkráceně SW. Je to peněženka na solární pohon (obnovitelný zdroj), která slouží jako baterka a nabíječka mobilu. Panely vyrábí kolem 6 V a zdroj energie vložíte do kapsy a můžete ho využít  v místech, kde není zdroj elektrické energie. Tento výrobek získal 1. místo v  kategorii jednotlivců. Matyáši Hégrovi děkujeme a blahopřejeme.

          Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 

Bystřická soutěž - "Znám křišťálovou studánku" 

Dne 14. 5. 2014 se konalo od 14 hodin v průchodu Pasáže Mazourek vyhodnocení dětské soutěže „Znám křišťálovou studánku“.

Ve výtvarné soutěži v kategorii A. 3 získal 2. místo David Nechanický a v literární části B. 3 jednotlivci 1. místo Soňa Hintenausová a 2. místo Dominika Blíhalová.

            Děkujeme všem účastníkům soutěže ze ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 a vítězům blahopřejeme.

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 

 Lesní pedagogika  

Dne 7. 5. 2014 se vypravily 4. třídy a 17. 6. 2014 2. třídy do lesa Ochoz v Bystřici n. P., kde pro ně měli pracovníci Lesů ČR připravenou zážitkovou besedu k tématu lesa. Žáci si pomocí her ověřili a vyzkoušeli na praktických ukázkách své vědomosti nabyté ze školy. Za přípravu celé dopolední výuky v lese moc děkujeme pracovníkům Lesy ČR a těšíme na další spolupráci.

4. třídy                                                                         2. třídy

 

 

 

 

 

 

Fotografie: Lesní pedagogika 4. tříd 7. 5. 2014       

                                                    Mgr. Pavla Tomášková, Mgr. Svatava Solařová

  Fotografie: Lesní pedagogika 2. tříd 17. 6. 2014       

Mgr. Hana Hofmannová, Mgr. Renata Pavlačková

 

Návštěva čistírny odpadních vod v Bystřici n. P.

            Světový den vody jsme oslavili dne 23. 4. 2014 návštěvou Čistírny odpadních vod Bystřice nad Pernštejnem. Na cestu nám svítilo slunce a my si povídali o stromech, bylinách, potkali pár šneků a dokonce i hadů, kteří potvrdili lidovou pranostiku sv. Jiří a opravdu vylezli.

A co zajímavého jsme se, my žáci z 3. B, v místní čistírně vod dozvěděli? Když kdekoliv v Bystřici spláchneme toaletu, vypustíme vodu po mytí nádobí či ranním sprchování, vydají se tyto odpadní tekutiny kanalizačním systémem právě sem. Úprava trvá více než 24 hod, poté vyčištěná voda odtéká do řeky Bystřice. Princip čistění odpadních vod je dokonalý. Dá se rozdělit do tří fází. Nejprve dochází k mechanickému čištění, následuje biologické a v závěru, těsně před vypuštěním vody, probíhá dočištění.  Nosánky se nám během návštěvy krčily a ne všem nám znečištěná voda voněla. Mnozí z nás si tak uvědomili, že právě díky kanalizaci nám nepáchnou splašky pod okny a nehrozí nakažení nemocemi. Pokud chceme žít v čistém a zdravém prostředí a pít kvalitní vodu, neměli bychom ji zbytečně znečišťovat. Je prima, že lidé v našem městě o vodu pečují a zpět do přírody ji vrací čistou. 

 

 Mgr. Ludmila Chudobová

 

Exkurze do kotelny na biomasu

            Nestačí jen ekologicky myslet, ale je nutné uplatňovat ekologii i v praxi. Dne 25. 2. 2014 jsme uskutečnili exkurzi pro žáky 7. třídy do kotelny na biomasu v Bystřici n. P.  Žáci zjistili, co všechno se  považuje za biomasu a jakým způsobem se získává pro místní kotelnu. Měli možnost sledovat její cestu od  přepravy až po její spalování. Navštívili  řídící středisko, odkud je vše možné sledovat a dozvěděli se, které objekty jsou v našem městě vytápěny. Výhodou biomasy je, že má vysoký energetický obsah a neobsahuje tolik škodlivých látek jako uhlí. Proto tento obnovitelný zdroj napomáhá čistějšímu ovzduší v našem městě a okolí a menší produkci odpadu. V těchto aktivitách bychom rádi pokračovali i v dalších letech, v rámci předmětu Ekologická výchova. Děkujeme zaměstnancům kotelny na biomasu za poutavý výklad.

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková

 

Beseda Tonda obal na cestách

            Dne 14. 2. 2014 proběhl výukový program „Tonda – obal na cestách“ firmy EKO-KOM na téma odpady pro žáky 3. až 6. ročníků. Žáci získali informace o recyklaci papíru, ale i třídění dalších odpadů. Beseda byla zpestřena hrou, kde si děti mohly vyzkoušet, jak správně třídit odpad.

 

 

 

 

 

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 

  Předaudit - spolupráce s Terezou Praha

            Dne 15. 11. 2013 nás ve škole čekal „Předaudit“. Ekotým musel prokázat, že 3. mezinárodní titul EKOŠKOLY, který získal, si zasloužil, a že se mu podaří ho obhájit      počtvrté v roce 2015. Kontrola školy, tříd a odborných učeben proběhla v příjemné atmosféře. Žáci i učitelé odpovídali na záludné otázky z témat EKOŠKOLY.

Některé naše aktivity koordinátorku  TEREZY zaujaly natolik, že 2 z nich  chtěla poslat do příkladů „Dobré praxe“.

A jaké bylo hodnocení? Zápis z kroniky: „Ekotýme, jste skvělí a akční. Vydržte tak dál. Držím vám palce… .“ Martina z Ekoškoly

  Zpráva z průběžné návštěvy programu Ekoškola 15. 11. 2013

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 Naše posvícení

            V rámci mezinárodní kampaně Food Right NowPostavme se hladu připravili žáci devátých tříd ve středu 16. 10. 2013 pod záštitou organizace Člověk v tísni akci s názvem Naše posvícení s cílem podpořit Světový den výživy. Hlavní podmínku aktivity bylo používat pro přípravu pokrmů místní suroviny, což žáci dodrželi. Vyrobili 450 kusů bramboráčků pro mladší spolužáky a dokázali tak, že lze vařit z místních surovin a ne jen o tom mluvit. Touto cestou chceme také poděkovat farmě EDEN, která darovala na akci vejce a brambory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Věra Slámová

  Návštěva sběrného dvora

            Každoročně v rámci předmětu ekologická výchova uskutečňujeme s žáky 6. tříd exkurzi do sběrného dvoru TS města Bystřice n. P. Letos exkurze proběhla dne 10. 10. 2013. Žáci se dozvěděli, jaké odpady nepatří do nádob na směsný komunální odpad, a proto se odkládají na sběrném dvoře, např. objemný odpad, elektroodpad, monočlánky a baterie, stavební suť, pneumatiky, bioodpad, dřevotříska, eternit, kartony, a co se s nimi dále děje.

            Navštívili jsme také chráněnou dílnu na třídění plastu a kompostárnu. Je důležité si uvědomit, co lidé v současné době vyprodukují, a že odpad se dá dále zpracovávat. Další     aktivity – hry, soutěže s ekologickou tématikou připravila pro žáky firma ASEKOL. Děti si při soutěžích ověřily svoje znalosti o třídění a recyklaci odpadu. Žákům se exkurze líbila. TS města Bystřice n. P. bychom chtěli poděkovat a doufáme, že budeme i nadále s nimi spolupracovat.

 

   Fotografie: Návštěva sběrného dvora 10. 10. 2013

         Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

Vrchová Karasín

            Víte, že i v říjnu lze uprostřed krásné podzimní přírody zažít něco neobyčejného? A co? Žáci 8. B mohli tento den 8. 10. 2013 označit za takovou školu v přírodě. Spojili se se studenty SOŠ a VOŠ Bystřice n. P. a vyrazili do lesoparku Vrchová, kde měřili, sázeli stromky, ale i soutěžili. Při této akci si zopakovali skoro všechny předměty a doufáme, že podobných akcí bude více. Děkujeme Městu Bystřice n. P. a Lesnímu společenství obcí za organizaci akce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

OPVK