Rozvojový program - bezplatná výuka Čj přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí

V roce 2013 získala naše škola finanční prostředky na realizaci rozvojového programu - bezplatná výuka Čj přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí.
Hodnotící zprávu za rok 2013 naleznete zde: Příloha č.1, Příloha č.2

V roce 2014 jsme v projektu pokračovali.

Hodnotící zprávu za rok 2014 naleznete zde: Příloha č.1, Příloha č.2

V roce 2015 jsme v projektu pokračovali.

Hodnotící zprávu za rok 2015 naleznete zde: Příloha č. 1

OPVK