Školní rok 2012-2013

            V tomto školním roce jsme si připravily pro děti velmi zajímavý program. Naplánovaly jsme soutěže a projekty například:

                září 2012: Den bez aut – poznávání dopravních značek,

                říjen 2012: Halloween,

 listopad 2012: projekt „Příroda a já“, výroba Vánočních přání  

                                                  a pečení perníků,

              prosinec 2012: Vánoční lidové tradice a zvyky, besídka, Ježíšek,

            leden 2013: Soutěž "Bobřík mlčení",

              únor 2013: Počítačová soutěž "Myslivec a kačeny",

               březen 2013: Maškarní karneval,

              duben 2013: Výtvarná soutěž na téma "Strašidla ze mlejna a okolí",

            květen 2013: XBOX soutěž ve člunu,

                  červen 2013: Vyhodnocení kolíčků.

Září 2012

 Den bez aut - poznávání dopravních značek

            Celý týden od 17. do 21. 9. 2012 jsme se zabývali dopravními značkami. Co jsou to dopravní značky? Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy (obrázky), které nám na první pohled něco sdělují. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci, určený pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o zařízení upozorňující účastníky silničního provozu na nebezpečná místa, ukládají jim zákazy, příkazy nebo omezení, poskytují jim informace nebo zpřesňují, doplňují nebo omezují význam jiné dopravní značky. Význam dopravních značek zpravidla stanoví pravidla silničního provozu. Kromě dopravních značek je provoz na pozemních komunikacích také řízen, zabezpečován a usměrňován ještě dalšími dopravními zařízeními a dále také světelnými a akustickými signály.

            Práce s dopravními značkami se dětem líbila, naučily se poznávat dopravní značky, které jim usnadní lepší orientaci v dopravním provozu. Soutěžící, kteří poznali 5 dopravních značek, dostali obrázek značky na kolíček.

  Fotografie: Poznávání dopravních značek 2012

 Vychovatelky ŠD Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

 

Říjen 2012

 Halloween

             Kde se vlastně vzal Halloween? Kořeny tohoto svátku, který milují především děti, sahají do dávné minulosti. Dnes už i v naší zemi občas některá rodina vystaví před dům vyřezanou dýni, v níž plápolá rozsvícená svíčka.

             Na Halloween dne 31. 10. 2012 jsme si připravili dýni, nůž, lžíci, mísu a noviny. Nožem jsme opatrně odkrojili čepičku a lžící jsme vydlabávali dužninu, kterou jsme odkládali do misky. Nožem jsme si předkreslili obličej a vyřízli oči, nos a pusu. Vydlabanou dýni jsme přenesli na chodbu a do ní jsme vložili zapálenou svíčku. Děti se zapojily i do malování dýně na tvrdý papír.

 Fotografie: Dlabání dýně 31. 10. 2012  

 Fotografie: Malování dýně 31. 10. 2012

Vychovatelky ŠD Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

 

Listopad 2012

 Soutěž "Příroda a já"

             V listopadu jsme se s dětmi zaměřili na projekt „Příroda a já“. Děti byly rozděleny do družstev od 1. do 5. třídy. Soutěž obsahovala šest částí. První část se týkala kvízu - Jak znám přírodu, druhá přiřazování rostlin, zvířat, ... do přírodního společenstva (les, louka, rybník, pole). V třetí části měly děti přiřadit pomíchané a rozstříhané obrázky rostlin a živočichů, ve čtvrté potravu živočichů, v páté plod k listu a šestá část se týkala Žabího ráje (pohybová činnost). Zvítězilo bílé družstvo – Michaela Šafránková (kapitán) 4. B, Vlaďka Sázavská 5. A, Lukáš Klimeš 3. B, Jiří Tur 2. A, Mikuláš Haluška 2. B, Kryštof Dvořák 1. B, které bylo odměněno zápisníkem z keramiky ve tvaru stromu nebo čokoládou. Vítězům blahopřejeme.

 

   Fotografie: Soutěž „Příroda a já“ 2012

Vychovatelky ŠD Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

  

Prosinec 2012

 Vánoční rozjímání

             Dne 21. 12. 2012 se konalo v tělocvičně naší školy Vánoční rozjímání. Děti zde vystoupily s Vánočním pásmem – básničkami a koledami. Začátek a konec pásma zpestřily tancem na písně Vánoční a Kolik je dnů do vánoc.

 Pod stromečkem balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, HEZKÉ SVÁTKY.

Co to cinká, co to voní,
kouzlo Vánoc, jako loni,
salát, řízek, vínečko,
ať přiberem kilečko.
 
 Krásné prožití vánočních svátků,
naplněných pohodou a rodinným štěstím
po celý následující rok 2013
 
                                                               přeje školní družina
 Fotografie: Vánoční pásmo 2012

Vychovatelky ŠD Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

Leden 2013

  Soutěž "Bobřík mlčení"

  

 

 

 

 

 

 Vychovatelky ŠD Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

 

Únor 2013

 Počítačová soutěž "Myslivec a kačeny"

             V únoru se uskutečnila počítačová soutěž, kde jsme děti motivovaly tím že jsou myslivci a zvítězí ten, kdo zasáhne největší počet kačen. Tato hra je zaměřena na soustředěnost a přesnost zásahu na cíl. Děti se do role vžily a snažily se překonávat jeden druhého. Vzájemně se hlasitě povzbuzovaly. Z každé třídy se hodnotila dívka a chlapec, kteří dostaly na kolíček obrázek kačeny. Z 1. třídy nejvíce bodů získala Eva Hammerová a Aleš Martínek, z 2. třídy Hana Černá, Aleš Vavříček, z 3. třídy Iveta Machová, Lukáš Klimeš, ze 4. třídy Michaela Šafránková a Miroslav Humpolík, z 5. třídy Lukáš Uhlíř a Vlaďka Sázavská.

  

 Vychovatelky ŠD Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

Březen 2013

 Maškarní karneval

             Dne 1. 3. 2013 uspořádaly vychovatelky pro děti školní družiny karneval, který se konal v projektové místnosti školy. Děti soutěžily v různých disciplínách například: soutěž s plyšákem, namotávání berušek, v lovení rybek, v hodu kroužkem na cíl, v konících a nošení míčku na lžíci. 

             Nejvíce se dětem líbilo vyhodnocení masek. Na 1. místě se umístila „Kovbojka“ (Veronika Prokopová z 2. A), na 2. místě „Princezna“ (Tereza Kuncová z 1. B) a na 3. místě „Kovboj“ (Sebastien Žličař z 4. B). Bramborovou medaili získala „Tenistka“ (Veronika Turová ze 4. B). Tyto tři nejúspěšnější masky dostaly medaile a věcné ceny. Všichni soutěžící byli odměněni sladkostmi. Děti byly ze soutěží nadšeny, a proto jsme některé zopakovaly.
              Karneval se dětem líbil a příští rok jej zopakujeme.
 
 Fotografie: Maškarní karneval

Vychovatelky ŠD Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

Duben 2013

 Soutěž na téma „Strašidla ze mlejna a okolí"

             V měsíci duben se jednotlivé děti i týmy ze školní družiny zapojily do výtvarné soutěže na téma „Strašidla ze mlejna a okolí“, kterou vyhlásil nadační fond Jičín – město pohádky a časopisy Sluníčko a Mateřídouška u příležitosti 23. ročníku festivalu JMP. Zúčastnily se děti od 1. do 5. třídy, které rády kreslí. Na obrázku svá strašidýlka pojmenovala.

  Fotografie: Výtvarná soutěž na téma „Strašidla ze mlejna a okolí“

Vychovatelky ŠD Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

Květen 2013

 Soutěž XBOX čluny

 

 

Vychovatelky ŠD Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

Červen 2013

 Vyhodnocení obrázků na kolíčcích

 

 Vychovatelky ŠD Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

 

OPVK