Řečová prevence

         Komunikace představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností. Dítě si přirozeně osvojuje mluvenou řeč nápodobou svého nejbližšího okolí. Zásadou pro správný řečový vývoj je komunikace s dítětem a záměrná činnost jako např. čtení pohádek, podpora sluchové paměti (písničky, básničky, vytleskávání říkadel). Motorika mluvidel je spojená s motorikou ruky - je dobré s dětmi kreslit, využívat ke hře stavebnice, navlékání korálků apod.

       V rámci školní družiny probíhá řečová prevence, kterou vedu pod vedením krajské koordinátorky Mgr. Vladany Jančíkové. Cvičení probíhá nenásilnou formou her, zábavných a hravých cvičení. Cílem je nacvičení jednoduchých a posléze složitějších slov, rozvíjení slovní zásoby a vyjadřování myšlenek. V současné době přibývá logopedických vad, a proto je důležité sledovat vývoj řeči už u malých dětí.

 

OPVK