Školní rok 2011-2012

V tomto školním roce jsme si připravily pro děti velmi zajímavý a pestrý program. Naplánovaly jsme soutěže a projekty k danému měsíci například:

           září: Den bez aut - výtvarná soutěž, poznávání dopravních značek,

            říjen: Světový den zvířat - výtvarná soutěž,  projekt "Hurá za zvířátky",

            lístopad: Výroba Vánočních přání a pečení perníků,

            prosinec: Vánoční lidové tradice a zvyky, besídka,

            leden: Kreslení pohádek, stěhování školní družiny,

            únor: Karneval,

         březen: Světový den vody – projekt „Plavba po řece Svratce“,

                  duben: Soutěž  Železárny Štěpánov - Jiří Trnka,

              květen: Soutěž kolotoč, Vyhodnocení soutěže Jiřího Trnky ve Štěpánově,

               červen: Vyhodnocení kolíčků.  

 

 Září 2011

Výrobky z keramické hlíny

Naše škola zakoupila v rámci projektu Comenius pec na pálení výrobků z keramické hlíny. Obě družiny se zapojily do projektu a děti vytvořily pěkné výrobky. Práce s hlínou je bavila a rády bychom tuto akci zopakovaly.

Fotografie: Výrobky z keramické hlíny 2011

Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

  Den bez aut
 
            Dne 22. září 2011 jsme uskutečnily výtvarnou soutěž na téma Den bez aut rozdělenou do 2 kategorií 1. – 2. třída a 3. – 5. třída. 1. místo v 1. kategorii získal Jiří Tur z 1. A a v 2. kategorii Michaela Šafránková 3. B. Ohodnotily jsme také i další děti, kterým jsme daly na jejich kolíček autíčko. Dále se děti zapojily do soutěže poznávání značek. Za tuto soutěž dostaly obrázek značky na kolíček. Výhercům blahopřejeme.

   

 

 

 

 

 

  

Fotografie: Výtvarná soutěž na Den bez aut 2011

Fotografie: Soutěž v poznávání značek 2011

 Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

Říjen 2011

 Soutěž "Hurá za zvířátky"

            Dne 3. – 4. 11. 2011 proběhla ve Školní družině ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 soutěž „Hurá za zvířátky“. Děti byly rozděleny do družstev od 1. do 5. třídy. Celkem bylo osm různě barevně označených družstev. Soutěž obsahovala šest částí – „Zvuky lesa“ (poslech), „Sloní jízdu“ (pohyb), „Užitkovost domácích zvířat“, „Poznej zvíře“ (hmat), „Stopy zvířat“ a „Klokaní skoky“ (pohyb). Zvítězilo modré družstvo – Pavel Javůrek (kapitán) 3. B, Mikuláš Konečný 2. B, Kristýna Navrátilová 1. B, které bylo odměněno omalovánkami „Na louce a v lese“. Vítězům blahopřejeme.

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie: Soutěž „Hurá za zvířátky“

Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková
 

 

Prosinec 2011

Vánoční rozjímání

Dne 22. 12. 2011 se konalo v tělocvičně naší školy Vánoční rozjímání. Děti zde vystoupily s Vánočním pásmem – básničkami, koledami a zajímavé bylo vystoupení čertíků.

 

Veselé vánoce, přejeme každému,

veselé vánoce, přejeme Vám –

štěstí ať září každému v tváři

veselé vánoce přejeme Vám.

 

Přejeme vespolek

krásný šťastný rok.

A tolik přátel

kolik je krásných slov.

 Fotografie: Vánoční pásmo

 Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

 

Leden 2012

Školní družina  

            Začátkem měsíce ledna se školní družina přestěhovala z přízemí žlutého patra do nových prostor oranžového patra.  

Přízemí žlutého patra

                   Oddělení I.                                                               Oddělení II. 

 

 

 

 

 

 

Nové prostory - oranžového patro 

                    Oddělení I.                                                              Oddělení II.  

 

 

 

 

 

                                                               

Fotografie: Oddělení I. školní družiny                  Fotografie: Oddělení II. školní družiny     

     před a po stěhování                                           před a po stěhování                 

Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

 

 Kreslení pohádek 

       v I. oddělení školní družiny                                             ve II. oddělení školní družiny

 

 

 

 

 

  

Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

 Únor 2012

 Maškarní karneval ve školní družině

             Dne 22. 2. 2012 uspořádaly vychovatelky pro děti školní družiny karneval, který se konal v nových prostorách školy. V průběhu karnevalu děti soutěžily v různých disciplínách například: soutěž s plyšákem, skákání s balónkem, nošení míčku na lžíci a namotávání berušek. Do soutěže byli také zapojeni rodiče.

            Nejvíce se dětem líbilo vyhodnocení masek. Na 1. místě se umístila „Pravěká žena“ (Tereza Hanychová), na 2. místě „Sněhurka“ (Adéla Novotná) a na 3. místě „Rytíř“ (Marek Hladík). Tyto tři nejúspěšnější masky dostaly medaile a věcné ceny. Všichni soutěžící byli odměněni sladkostmi.
            Karneval se dětem líbil a příští rok jej zopakujeme.

  

  Fotografie: Maškarní karneval 2012

Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

 

Březen 2012

  Soutěž "Plavba po řece Svratce"

             Dne 27. – 28. 3. 2012 proběhla ve školní družině ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 soutěž „Plavba po řece Svratce“. Děti byly rozděleny do družstev od 1. do 5. třídy. Celkem bylo osm různě barevně označených družstev. Soutěž obsahovala tři částí. Plavba začala u pramene řeky na Žákově hoře. Pokračovala do malého městečka Jimramov, odkud pochází známý spisovatel Jan Karafiát, který napsal knížku Broučky. Děti zde skládaly berušku. Zastavili jsme se na Vírské přehradě, kde děti přiřazovaly obrázky související s významem užitečnosti přehrady. Zvítězilo modré družstvo – Matyáš Hégr (kapitán) 4. A, Mikuláš Konečný 2. B, Radim Chudoba 2. A, Kristýna Hladíková 3. B, Kristýna Navrátilová 1. B, které bylo odměněno. Vítězům blahopřejeme

 

  Fotografie: Soutěž „Plavba po řece Svratce“

Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

Duben 2012

  Soutěž Jiřího Trnky

             V měsíci dubnu se děti ze školní družiny zapojily do soutěže v manuální zručnosti – ilustrátorské, malířské a filmové dílo Jiřího Trnky. Malovaly různá díla, která Jiří Trnka ilustroval nebo ztvárnil. Zúčastnili se:

1. A – J. Tur                                                     Koláž z knihy "Maminka"
3. A – L. Střešňáková                                        Kresba z knihy "Říkejte si se mnou"
3. A – L. Svobodová, I. Holečková, B. Lorencová  Koláž z knihy "Věci, květiny, zvířata
                                                                       a lidé pro děti"
3. B – P. Javůrek                                              Kachle z keram. hlíny - Švejk 
3. B – F. Pečinka                                             Medaile s portrétem J. Trnky              
3. B – S. Žličař                                                 Kachle z keram. hlíny - Švejk 
3. B – J. Rubínková                                           Medaile s portrétem J. Trnky  
3. B – M. Šafránková, K. Hladíková                     Hurvínek (loutka z papíru)                  
4. A – M. Hégr                                                  Medaile s portrétem J. Trnky,
                                                                       kachle z keram. hlíny - Švejk
5.     – I. Palová                                                Koláž perníkové chaloupky         

 

Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

Květen 2012

 Soutěž kolotoč

             Jedná se o hru, která se před několika lety hrála v televizi. Náš kolotoč je ručně dělaný a pravidla jsou přizpůsobená naší hře. Dětem se velice líbí.

  

 

 

 

 

 

 

Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

      Vyhodnocení soutěže v manuální zručnosti - ilustrátorské, malířské a filmové dílo Jiřího Trnky v Železárnách Štěpánov

             Dne 25. 5. 2012 proběhlo vyhodnocení soutěže 5. ročníku v manuální zručnosti – ilustrátorské, malířské a filmové dílo Jiřího Trnky v Železárnách Štěpánov. Ze školní družiny se zúčastnilo 13 dětí, které se zapojily do tvorby soutěžního díla. Po příjezdu do Štěpánova si nejprve prohlédli železárny i výrobky z různých škol a po občerstvení nastalo vyhodnocení. Ze školní družiny získal výtvarnou cenu od sochaře Leoše Bočka Matyáš Hégr ze 4. A. Dětem se akce velmi líbila a už se těší na příští rok.

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografie: Vyhodnocení soutěže Jiřího Trnky Železárny Štěpánov

Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

 

Návštěva MŠ Věchnov

             Dne 31. 5. 2012 navštívila naši novou školní družinu mateřská škola z Věchnova. Dětem se u nás velmi líbilo, pohrály si s hračkami, namalovaly obrázky. Na rozloučenou od nás dostaly výrobky z papíru – chobotničky, na kterých se podílely děti ze školní družiny. Těšíme se na další přátelskou návštěvu.

 

 Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

 Červen 2012

Vyhodnocení obrázků na kolíčcích

            Dne 27. 6. 2012 se konalo vyhodnocení nejvíce obrázků na kolíčcích. Z 1. oddělení školní družiny se umístilo na 1. místě Anička Javůrková, 2. místě Pavel Javůrek, 3. místě Iva Palová a 4. místě Kristýna Navrátilová. Z 2. oddělení získalo nejvíce obrázků na 1. místě Michaela Šafránková, 2. místě Kristýna Hladíková, 3. místě Veronika Turová a 4. místě Bára Lorencová. Byli odměněni věcnou cenou. Výhercům blahopřejeme.  

 

 

 

 

 

 

 Jitka Vičarová, Ing. Jana Pivková

 

 

 

OPVK