Dostupnost výukových materiálů

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 zpracovala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem projektu Efektivní výuka a učení se 540 vzdělávacích materiálů.
Z toho ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) 180 digitálních učebních materiálů (DUM).
Bylo to pro předměty: Zeměpis (40 DUM), Informatika (40 DUM), Fyzika (40 DUM), Přírodopis (40 DUM), Chemie (20 DUM).
V případě zájmu o poskytnutí zpracovaných materiálů, pište na e-mail: zsbys@iol.cz.
Níže v jednotlivých předmětech naleznete ukázky zpracovaných vzdělávacích materiálů.

OPVK