EU - Výukové materiály - Fyzika

 

 Název tématu  Pracovní materiál  Popis
Elektrický náboj  zde (pps, 953kB)  zde (pdf, 21kB)
Elektrické napětí  zde (pps, 2 860kB)  zde (pdf, 22kB)
Elektrický proud  zde (pps, 935kB)  zde (pdf, 21kB)
Elektrické pole  zde (pps, 990kB)  zde (pdf, 21kB)
Vodiče a nevodiče elektrického proudu  zde (pps, 1 268kB)  zde (pdf, 21kB)
Vodivost kapalin a plynů  zde (pps, 452kB)  zde (pdf, 21kB)
Elektrický obvod  zde (pdf, 289kB)  zde (pdf, 21kB)
Spojování rezistorů  zde (pdf, 1 667kB)  zde (pdf, 22kB)
Magnetizmus - magnet  zde (pdf, 667kB)  zde (pdf, 20kB)
Magnetické pole Země  zde (pdf, 246kB)  zde (pdf, 20kB)
Elektromagnet  zde (pps, 344kB)  zde (pdf, 21kB)
Elektromagnetická indukce  zde (pdf, 387kB)  zde (pdf, 21kB)
Vnitřní energie tělesa  zde (pdf, 616kB)  zde (pdf, 21kB)
Teplo jako fyzikální veličina  zde (pps, 186kB)  zde (pdf, 21 kB)
Výpočet předaného a přijatého tepla  zde (pps, 1 243kB)  zde (pdf, 21kB)
Šíření tepla  zde (pps, 551kB)  zde (pdf, 21kB)
Izolace proti přenosu tepla  zde (pps, 1 881kB)  zde (pdf, 21kB)
Skupenství látek a vnitřní energie  zde (pps, 101kB)  zde (pdf, 21kB)
Změny skupenství látek – tání a tuhnutí  zde (pps, 74kB)  zde (pdf, 21kB)
Tání, tuhnutí a tepelná výměna  zde (pps, 2 158kB)  zde (pdf, 21kB)
Změny skupenství – vypařování, var a kondenzace  zde (pps, 738kB)  zde (pdf, 21kB)
Tepelné motory  zde (pps, 2 583kB)  zde (pdf, 21kB)

 

OPVK