Školní rok 2008-2009

Ekotým ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 

 Ekotým

Srovnávací analýza

   Vyhodnocení analýzy školy 2008-2010

Plány

   Plány činnosti 2008-2009 podle témat:

                                          energie,

                                          voda,

                                          odpady

                                          a prostředí školy.

   Měsíční plány 2008-2009

Monitorování a výuka

   Téma: Energie 2008-2009

   Téma: Voda 2008-2009

   Téma: Odpady 2008-2009

   Téma: Prostředí školy 2008-2009

Aktuality

  Udělení 2. mezinárodního titulu Ekoškola

            Obhájili  jsme druhý titul Ekoškola a zúčastnili jsme se slavnostního předávání titulů v  překrásném Valdštejnském paláci v Praze dne 24. 6. 2009.

Komu za to vděčíme? Samozřejmě nejprve celé naší ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 – všem žákům, učitelům, provozním zaměstnancům a vedení školy s paní ředitelkou Mgr. Alexandrou Gabrielovou. Nemůžeme zapomenout poděkovat za dobrou spolupráci MěÚ Bystřice nad Pernštejnem s panem starostou Ing. Karlem Pačiskou, TS města Bystřice nad Pernštejnem a samozřejmě ekologickému sdružení Tereza, která je koordinátorem tohoto projektu.

Tento titul převzali v Praze zástupci žáků Sabina Jarošová a Jakub Hammer, zástupci učitelů Mgr. Dagmar Pivková a Mgr. Hana Kopecká. Slavnostního předávání titulu se také  zúčastnila paní ředitelka a pan starosta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přemýšleli jsme nad tím, co nám Ekoškola dala? Lepší vztah žáků k životnímu prostředí. Staráme se nejenom o vnitřní, ale také o vnější vzhled školy. Naučili jsme se třídit odpad, šetřit energii a vodu. Nejlepší akcí, která se nám podařila uskutečnit v letošním roce, byl Den činu – sběr papíru 9. 1. 2009. Podařilo se nám nasbírat 10, 4 t papíru a ušetřili jsme tak 208 stromů. Ekoškola nám dává možnost jednat s úřady a sami se tak podílet na zlepšování ekologického stavu školy.

Co nám Ekoškola vzala? Určitě volný čas, ale nelitujeme toho, protože si myslíme, že naše práce má smysl a rádi v ní budeme pokračovat.

 

   Fotografie: Udělení 2. mezinárodního titulu Ekoškola v Praze

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 Soutěž o nejlepšího tříditele odpadů

            Dne 23. 6. 2009 zvítězila třída 5. B v soutěži o nejlepšího tříditele odpadů.
 
 

 

 

 

 

 

 

 Blahopřejeme!

Ekotým

 

Certifikát o vytvoření českého rekordu

            Agentura Dobrý den Pelhřimov s. r. o. a společnost EKO-KOM uspořádaly v rámci Komunikační kampaně zaměřené na třídění odpadů na území kraje Vysočina akci, v jejímž průběhu vyrobily děti zúčastněných ZUŠ, základních a mateřských škol 34 znaků obcí a měst Kraje Vysočina výhradně z odpadových materiálů určených ke třídění. DDM Pelhřimov navíc sestavil znak Kraje Vysočina z PET víček a zaměstnanci společnosti EKO-KOM vyrobili logo z drcených PET lahví.

            Součástí galerie byl také znak města Bystřice nad Pernštejnem. Na jeho výrobě se podílela třída 9. A.

            Dne 8. června 2009 jsme získali  Certifikát o vytvoření českého rekordu „Největší galerie znaků měst a obcí vyrobených z odpadových materiálů“.

 

  Audit

            Dne 21. 5. 2009 se uskutečnil audit mezinárodního projektu Ekoškola, na který přijeli auditoři Pavla Ernekerová a Dana Kalčíková (Sdružení Tereza). Dále se zúčastnili pan místostarosta Bc. Josef Vojta, zástupce odboru životního prostředí Ing. František Klimeš, ředitel TS Ing. Roman Kekrt, vedení školy a pracovní tým Ekoškoly.

 

 

 

 

 

 

 

   Zpráva o auditu Ekoškola 2008-2009 – Komise jmenovaná ředitelem Sdružení TEREZA uděluje ZŠ Bystřice nad Pernštejnem titul Ekoškola.

Ekotým

  Beseda s CHKO

            Dne 23. 4. 2009 se konala beseda ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy na téma Ledňáček říční. Pan Jaromír Čejka vyprávěl žákům 6. ročníků o výskytu ledňáčka říčního na Vysočině.

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

  Návštěva u starosty dne 30. 3. 2009

            Žáci informovali pana starostu Ing. Karla Pačisku o projektu Ekoškola, který jim podepsal formulář žádosti o mezinárodní titul Ekoškola.

 

 

 

 

 

 

 

Ekotým

 Den činu -  beseda,  sběr papíru

            V pátek dopoledne 9. 1. 2009 proběhla na naší škole ZŠ Nádražní 615 beseda a výstava „TONDA – obal na cestách“ firmy EKO-KOM pro žáky 6. a 7. ročníků. Žáci získali informace o recyklaci papíru, ale i třídění dalších odpadů. Beseda byla zpestřena hrou, kde si děti mohly vyzkoušet, jak správně třídit odpad.

 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne se konala soutěž ve sběru papíru ve spolupráci s TS města Bystřice n. P.

Proč?

            Dobře víme, kolik odpadů denně vyhazujeme a jak je těžké odpad likvidovat.

Co jsme sbírali?

Svázané balíky po 5 a 10 kg dělené na novinový papír, kartony a směsný papír.

Jak akce probíhala?

            Od 12 do 15,30 hodin jsme vážili papír před hlavním vchodem naší školy a nakládali do přistaveného auta TS města Bystřice n. P. Za každých 10 kg papíru žáci získali jeden los do soutěže o věcné ceny. Překvapil nás velký počet účastníků, kdy kromě žáků školy se akce zúčastnily často i celé rodiny, které neodradilo ani velmi mrazivé počasí. Závěrem akce proběhlo losování o věcné ceny, které finančně podpořily TS města Bystřice n. P. a MěÚ Bystřice n. P. Sponzorům děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké množství papíru se nám podařilo nasbírat?

10,4 tuny a ušetřili jsme tím 208 stromů. Víte, že 50 kg sběrného papíru ušetří 1 strom.

Děkujeme všem účastníkům akce, kteří nám pomohli zachránit tyto stromy a také členům Ekotýmu s organizací.

   Prezentace: Den činu dne 9. 1. 2009

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková

  Beseda s TS města Bystřice n. P.

            Dne 18. 12. 2008 byla připravena pro žáky 5. ročníků beseda „Třídění odpadů v našem městě“ ve spolupráci s TS města Bystřice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekotým