Školní rok 2007-2008

Ekotým ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 

  Ekotým

Srovnávací analýza

   Srovnávací analýza 2007-2008

   Vyhodnocení analýzy školy 2007-2008

Plány

   Plány činnosti 2007-2008 podle témat:

                                           energie,

                                           voda,

                                          odpady

                                           a prostředí školy.

   Měsíční plány 2007-2008

 Monitorování a výuka

  Téma: Energie 2007-2008

  Téma: Voda 2007-2008

  Téma: Odpady 2007-2008

  Téma: Prostředí školy 2007-2008

 Aktuality

   Soutěž o nejlepšího tříditele odpadů

             Pro jednotlivé třídy naší školy jsme vyhlásili celoroční soutěž o nejlepšího tříditele odpadu. Soutěž byla vyhodnocena dne 26. 6. 2008 a vítězem se stala třída 5. A se ziskem 16 bodů – pokaždé měla správně vytříděné všechny odpadní koše. Sladkou odměnou jim byl dort.

 

 

 

 

 

 

  

Blahopřejeme!

Ekotým

 

  Beseda s CHKO

            Dne 6. 5. 2008 se uskutečnila beseda ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy na téma Zvláště chráněná území v CHKO Žďárské vrchy. Pan Jaromír Čejka upoutal žáky 6. ročníků zajímavou prezentací a vyprávěním o místech našeho nejbližšího okolí.

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

   Soutěž o digitální fotoaparát

            Zapojili jsme se do soutěže základních škol o nejzajímavější podněty a nápady pro programy, soutěže a hry zaměřené na třídění a využití odpadů, kterou vyhlásila společnost FI Konsult s. r. o. ve spolupráci se společností EKO-KOM a krajem Vysočina. Této soutěže se zúčastnily školy z celé republiky. Náš příspěvek byl při finálním hodnocení oceněn jako druhý nejlepší a získali jsme digitální fotoaparát Olympus.

            Dne 22. 1. 2008 přijel osobně předat tuto cenu pan Milan Tomík. Tyto zajímavé a originální nápady, soutěže a hry zaměřené na třídění a využití odpadu z různých základních škol kraje Vysočina i ostatních regionů ČR budou zpracovány na CD a poslouží školám k výuce ekologie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekotým

Ekokodex

 

 

OPVK