Školní rok 2010-2011

EKOTÝM ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 

   Ekotým 

Plány

    Měsíční plány 2010-2011

Monitorování a výuka

    Téma: Energie 2010-2011

    Téma: Voda 2010-2011

    Téma: Odpady 2010-2011

    Téma: Prostředí školy 2010-2011

    Téma: Doprava 2010-2011

    Téma: Šetrný spotřebitel 2010-2011

 Aktuality

  Soutěž o nejlepšího tříditele odpadů

            V letošním roce jsme pro jednotlivé třídy naší školy vyhlásili čtvrtý ročník celoroční soutěže o nejlepšího tříditele odpadu. Soutěž byla vyhodnocena dne 24. 6. 2011 a vítězem se stala třída 2. B se ziskem 19 bodů z 20. Sladkou odměnou jim byl dort.

 

 

 

 

 

 

 

Blahopřejeme!
Ekotým

  Udělení 3. mezinárodního titulu Ekoškola

            Naše ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 je sedmým rokem zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola, který se zabývá 6 tématy - Odpady, Energie, Voda, Prostředí školy, Doprava a Šetrný spotřebitel. Žáci se snaží o ekologický provoz školy - třídění odpadů (papír, plasty, sklo, bio, ostatní, baterie a drobné elektrospotřebiče), šetření vodou a energií, pěstování květin a práci na školní zahradě. Koordinátorem tohoto projektu je ekologické sdružení Tereza se sídlem v Praze.

Kritéria auditu jsme splnili a tím jsme obhájili 3. mezinárodní titul Ekoškola, který můžeme používat až do roku 2015.
 
Předávání mezinárodního titulu projektu Ekoškola proběhlo v Praze dne 14. 6. 2011 v prostorách Národní technické knihovny, kterého se zúčastnili pan starosta Ing. Karel Pačiska, paní ředitelka Mgr. Alexandra Gabrielová, koordinátorky Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková a zástupci Ekotýmu Lenka Mičínová (9. A), Eva Svobodová (9. A), Monika Hemzová (8. A) a Michaela Šutrová (8. B). Součástí předávání titulu byla konference „Ekoškoly v akci“. Žáci měli možnost prezentovat svoji školu a vyměňovat si zkušenosti.

 

 

 

 

 

 

 

A co tomu všechno předcházelo? Například: Expedice Ukrajina; Ekoolympiáda; Den Země – úklid okolí řeky Bystřice; Výstava elektrospotřebičů našich babiček; Ankety – Odpady v našem městě, Prostředí školy; Den bez aut; exkurze na Sběrný dvůr; Ekologická konference; Den činu – sběr papíru; exkurze do kotelny na biomasu; exkurze a beseda ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy; beseda s TS města Bystřice n. P. – odpady; soutěž o nejlepšího tříditele odpadů.

  

   Fotografie: Udělení 3. mezinárodního titulu Ekoškola v Praze

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 Technická podpora Mgr. Marie Slámová

  Exkurze s CHKO

            Dne 10. 6. 2011 se konala exkurze ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy. Pan Jaromír Čejka vyprávěl žákům 6. ročníků ve vesnici Krátká o historii a životě na Vysočině. Dále jsme uskutečnili výstup na Prosičku, kde jsme měli krásné výhledy do krajiny. Počasí nám přálo, exkurze se vydařila a všem líbila.

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

   Audit

            Dne 23. 5. 2011 se uskutečnil audit mezinárodního projektu Ekoškola, na který přijeli auditoři Olga Lyžbická, Dana Kalčíková (Sdružení Tereza) a zkoumali, jak se nám daří naplňovat témata Ekoškoly v praxi. Dále se zúčastnili pan starosta Ing. Karel Pačiska, zástupce odboru životního prostředí Ing. Věra Petrů, ředitel TS Ing. Roman Kekrt a Ludvík Šikula, vedení školy a pracovní tým Ekoškoly.

  

 

 

 

 

 

 

   Fotografie: Audit 23. 5. 2011

    Zpráva o auditu Ekoškola – Komise jmenovaná ředitelem Sdružení TEREZA

uděluje ZŠ Bystřice nad Pernštejnem titul Ekoškola.
Ekotým

  Návštěva u starosty dne 28. 3. 2011

            Žáci informovali pana starostu Ing. Karla Pačisku o projektu Ekoškola, který jim podepsal formulář žádosti o mezinárodní titul Ekoškola.

 

 

 

 

 

 

 

Ekotým

 Certifikát o vytvoření světového rekordu

            Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s. uspořádala v rámci komunikační kampaně zaměřené na třídění odpadů akci, v jejímž průběhu vyrobily děti přihlášených škol 1025 znaků obcí a měst České republiky o rozměrech 1 x 1 m. Na výrobu znaků byly použity odpadové materiály určené ke třídění. Do světově unikátní galerie přispěli také žáci navštěvující ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615. Rekord byl do České databanky rekordů zaevidován 13. ledna 2011.

 

   Certifikát o vytvoření světového rekordu v Pelhřimově 4. února 2011

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

    Den činu - sběr papíru

             V letošním školním roce bychom měli obhájit již třetí mezinárodní titul projektu Ekoškola. V projektu se musí uskutečnit „Den činu“ zaměřený na zlepšení životního prostředí, a proto jsme zopakovali po 2 letech akci ve sběru papíru ve spolupráci s TS města Bystřice n. P.

 

 

 

 

 

 

 

 Proč?

Dobře víme, kolik odpadů denně vyhazujeme a jak je těžké odpad likvidovat.
  
Jak akce probíhala?
Nejprve jsme naplánovali schůzku s TS města Bystřice n. P. a domluvili se na termínu, technickém zabezpečení a sponzorském daru na věcné ceny do losování.
 
Ekotým připravil motivační plakáty na tuto akci a umístil je na dveře hlavních budov s dostatečným předstihem, aby se sesbíralo co nejvíce papíru.
 
Nakoupili jsme ceny do tomboly, která proběhla hned po skončení akce.
 
Akce probíhala v pátek dne 7. 1. 2011 od 12 do 15.30 hod. Před hlavním vchodem naší školy jsme vážili papír na digitální váze a nakládali do přistaveného auta TS města Bystřice n. P. Za každých 10 kg papíru žáci získali jeden los do soutěže o věcné ceny. Ti, kteří měli více jak 20 kg papíru, získali dárek pastelky.
 
            Celou akci zabezpečovalo 25 žáků 6.-9. ročníku, 2 pracovníci TS Bystřice n. P., koordinátoři a technický koordinátor Ekoškoly.
 
Překvapil nás velký počet účastníků, kdy kromě žáků školy se akce zúčastnily často i celé rodiny. Závěrem akce – po ukončení sběru proběhlo losování o věcné ceny v jídelně školy od 15,45-16,45 hod, které finančně podpořily TS města Bystřice n. P. a grant kraje Vysočina. Sponzorům děkujeme.
  
Jaké množství papíru se nám podařilo nasbírat?
Akce se zúčastnilo 69 žáků a sesbíralo se celkem 7 885,4 kg papíru, a tím se ušetřilo tak 158 stromů.

   10 nejlepších sběračů:

 1. Lenka Mičínová (9.A)                735,50 kg papíru

 2. Matěj Štarha (5. B)                      708,65 kg papíru

 3. Michaela Vránová (4.)                  390,00 kg papíru

 4. Jakub Homola (6. A)                    357,95 kg papíru

 5. Jan Adam (7. B)                          254,20 kg papíru

 6. Jiří Brablec (8. B)                         241,50 kg papíru

 7. Patrik Juračka (5. A)                    232,10 kg papíru

 8. Alena Kopecká (7. A)                   231,00 kg papíru

 9. Klára Hanáková (1. A)                   211,60 kg papíru

10. Nela Brdárová (1. A)                     193,85 kg papíru

 

Kdo se stal vítězem tipovací soutěže - kolik stromů se touto sběrovou akcí ušetří (1 strom - 50 kg)?

            Vítězem se stali se svým tipem 150 stromů P. Maršálková (1. B) a M. Hladík (4. ročník). Organizátoři akce se tipování neúčastnili.

Blahopřejeme!!!

 
Kolik kilogramů papíru škola odevzdala?
Škola odevzdala 410,5 kg papíru.
 
             Děkujeme všem, kteří sběr papíru zabezpečili, účastníkům akce a jejich rodinám, kteří tím, že odevzdali 7,9 tuny sběrného papíru pomohli ušetřit 158 stromů. Zvláštní poděkování patří TS města Bystřice n. P.!!!

  

     Fotografie: Den činu 7. 1. 2011

Ekotým

 

  Školení Ekotýmu

            Dne 3. 11. 2010 se uskutečnilo školení Ekotýmu v Novém Městě na Moravě, kterého se zúčastnili 2 žáci z 6. a 9.ročníku. Cílem bylo předávání a získávání zkušeností a informací.
 
            Lektorka tohoto výukového programu byla Eva Králíková z Ekologického centra Chaloupky.

 

 

 

 

 

 

 

            Doufáme, že získané zkušenosti žáci uplatní v práci Ekotýmu na naší škole.

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková
                                                    

 

   Exkurze na sběrný dvůr

            Na naší škole se vyučuje předmět ekologická výchova v 6. a 7. ročníku. V rámci tohoto předmětu jsme uskutečnili exkurzi pro žáky 6. ročníků na téma Odpady. Využili jsme pozvání Technických služeb města Bystřice n. P., které 1. 10. 2010 slavnostně otvíraly nový Sběrný dvůr. Žáci zde měli možnost seznámit se s tříděním odpadních surovin a zjistit, které odpady právě sem mohou občané našeho města přivážet. Exkurze byla doplněna prohlídkou chráněné dílny, kde se třídí plasty. Udivilo nás, jak velké množství tohoto odpadu se vyprodukuje a následně zpracovává. I když se nám to nezdá, každý občan vyprodukuje za 1 rok průměrně až 300 kg odpadu. A právě plasty tvoří téměř 20 % z tohoto množství. Největší úspěch u žáků měla prohlídka velmi moderního svozového auta na odpad.

 A co žáci také na sběrném dvoře zažili? U stánku Ekokom byly zajímavé hry a soutěže na téma cyklus plastů, kartonů, skla a papíru, za které získávali drobné odměny. Exkurze se žákům líbila.
 
V těchto aktivitách budeme pokračovat,  protože odpady jsou jedním z témat projektu Ekoškola, do kterého jsme zapojeni a v letošním školním roce budeme již potřetí obhajovat  mezinárodní titul „Eco-schools“.  Tříděním a nakládáním s odpady se o trochu více přiblížíme k čistější  přírodě a je nutné s tím začít právě u těch „nejmladších“. S technickými službami máme dobrou spolupráci a připravujeme společnou akci  7. 1. 2011 - Sběr papíru.
 

 

 

 

 

 

 

 Učitelé EV Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková 

 

  Evropský den bez aut 

 aneb

„Vyměňte auto za kolo, přijďte do práce i zpět pěšky nebo přijeďte veřejnou dopravou“
 
Dne 22. 9. 2010 od 13.00 do 17.00 hodin se konala na náměstí našeho města akce „Den bez aut“, kterou organizoval Odbor dopravy města Bystřice nad Pernštejnem. S tímto odborem naše škola spolupracuje, a proto jsme připravili pro tuto akci „ekostánek“, kde jsme prověřovali znalosti z historie dopravy nejen u dětí, ale i dospělých. Nejmenší děti skládaly puzzle s dopravní tématikou. Byla zde možnost prohlídky policejního auta a příslušenství k policejním zásahům, ale i různé stánky (Opatrnosti není nikdy dost, Mikroregion Bystřicko, skákací hrad).

 

             Záměrem celé této akce bylo upozornit na neudržitelný nárůst dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení, které by vedly ke zlepšení životního prostředí.

    Fotografie: Evropský den bez aut 22. 9. 2010

 

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková

Technická podpora Mgr. Marie Slámová

Ekokodex

 

 

 

 

                                                   Technická podpora Mgr. Marie Slámová
OPVK