Globe

je celosvětový mezinárodní program, jehož cílem je zvýšit povědomí obyvatel celého světa o stavu životního prostředí planety Země a podpořit žáky a studenty v prohlubování jejich znalostí v oblasti přírodních věd a techniky. Je do něho zapojeno 111 zemí ze všech kontinentů.

            Nabízí žákům praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci žáků a pedagogů, přirozeně podporuje přírodovědné předměty.

            S využitím jednoduchých vědeckých postupů žáci pozorují:

         vývoj počasí a podnebí,
           určují půdní vlastnosti a kvalitu vod,
 
                měří kvalitu ovzduší,
 
               zkoumají druhy lesních porostů,
 
                 mapují typy vegetace.
 

                        Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití.

            Společně s profesionálními daty jsou k dispozici i široké veřejnosti na adrese www.globe.gov.

Koordinátorem projektu GLOBE ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615:                                                        od roku 1996             Mgr. Dagmar Pivková

Historie

   V roce 1994 vyhlásil myšlenku programu GLOBE víceprezident USA Al Gore. V roce 1995 byl tento program slavnostně zahájen.
 
   V ČR zahájilo sdružení Tereza program GLOBE při oslavách Dne Země 22. 4. 1995.
 
   Od 1. 3. 1997 se do tohoto celosvětového ekologického projektu zapojili žáci Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615 spolu s paní učitelkou Dagmar Pivkovou.
 
Cílem projektu bylo vybudování sítě pozorovacích stanic, které budou po dobu pěti let dodávat k vyhodnocení naměřené hodnoty z celého světa do centra v USA.
 
            Děti provádějí jednoduchá měření pod dohledem učitele a naměřené hodnoty pak odesílají pomocí internetové sítě do USA. Zpětně pak získávají vyhodnocené výsledky o stavu prostředí, ve kterém žijí, včetně družicových snímků svého okolí.
 
Příprava projektu trvala několik měsíců. Nejprve přijeli zástupci sdružení Tereza z Prahy a zaměřili nám pomocí speciální aparatury GPS polohu naší meteorologické stanice u školy. Díky tomu dnes víme, že naše škola se nachází na 49º 31´ severní zeměpisné šířky a 16º 15´ východní zeměpisné délky. Nadmořská výška je 570 metrů nad mořem.
 
Vypůjčili jsme si meteorologickou budku, vybavili ji speciálním teploměrem a srážkoměrem a od listopadu 1996 začaly děti zkušebně měřit teploty a srážky.
 
Postupně jsme pořídili technické prostředky pro předávání zpráv i příjem výsledků pomocí sítě Internet. To znamenalo zakoupení dostatečně výkonného počítače a kvalitního modemu pro jeho připojení k telefonní síti. V této snaze nás výrazně podpořily finančním darem Jihomoravská energetika, a. s., a mezinárodní nadace Open Society Fund.
 
Po mnoha konzultacích, radách a pokusech jsme navázali 18. února 1997 přímé spojení s centrem GLOBE v USA. K této události se váže i zajímavá kuriozita dotýkající se světové politiky. Ze sdružení Tereza jsme se dověděli, že ministryně zahraničních věcí USA paní Madeleine Albrightová pořádá v rámci své návštěvy v Moskvě 20. února 1997 besedu na Internetu pro členy projektu GLOBE. Poslali jsme jí do této besedy pozdravy a otázky. „Byla to pro nás zkouška, zda internet funguje. „Jsme velmi překvapeni, protože hned napoprvé jsme se spojili s tak významnou osobností“ řekla paní ředitelka M. Ondráčková. K našemu velkému překvapení nám paní ministryně odpověděla česky. Popřála nám hodně úspěchů v naší práci. Vážíme si toho, že paní ministryně z dvou set šestadevadesáti dotazů odpověděla přímo pouze na devět dotazů a pozdrav v češtině patřil právě naší škole.
 
 

  

OPVK