Školní rok 2009-2010

EKOTÝM ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

   Ekotým

 

 Srovnávací analýza

    Srovnávací analýza 2009-2010

   Plány

    Plány činnosti 2009-2011 podle témat       

                                                
 

 voda,
 
 
 
 

    Měsíční plány 2009-2010

 Monitorování a výuka

   Téma: Energie 2009-2010

   Téma: Voda 2009-2010

   Téma: Odpady 2009-2010

   Téma: Prostředí školy 2009-2010

Aktuality

Soutěž o nejlepšího tříditele odpadů

            Dne 22. 6. 2010 získala třída 4. B sladkou odměnu v soutěži o nejlepšího tříditele odpadů.

                       

  Blahopřejeme!

                            Ekotým

                                                    

  Školení Ekotýmu 

            Dne 24. 5. 2010 se uskutečnilo školení Ekotýmu, kterého se zúčastnilo 29 žáků ze 3.-9. tříd. Tématem bylo „7 kroků Ekoškoly, analýza a plán činnosti“.

             Žáci pracovali v 6 skupinách, kde různými aktivitami plnili 7 kroků Ekoškoly:

- Ekotým,
                       - Analýza,
                       - Plán činnosti,
                       - Monitorování a vyhodnocování,
                       - Informace a spolupráce,
                       - Témata Ekoškoly ve výuce,
                        - Ekokodex.
 
            Lektorka tohoto výukového programu byla Eva Králíková z Ekologického centra Chaloupky. Doufáme, že získané zkušenosti žáci uplatní v práci Ekotýmu na naší škole.
 

     Fotografie: Školení Ekotýmu 24. 5. 2010

 
Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká
 

Jak jsme oslavili Den Země?

            Naše škola se již dlouhou dobu zabývá ekologií, v letech 2007 a 2009 jsme získali mezinárodní titul Ekoškola.Ve výuce máme v 6. a 7. ročníku zařazený povinný předmět ekologie. Snažíme se vštípit žákům zásady, jak chránit naši přírodu a naplňovat tak témata Ekoškoly, která se také stala mottem našeho projektového vyučování na oslavu Dne Země v pátek 23. 4. 2010.

Energie, odpady, voda a prostředí = GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ZEMĚ    

aneb „Prostředí našeho města si musíme tvořit a chránit každý z nás“!

 
            Tento den bylo zrušeno zvonění a každá třída měla svůj samostatný program. Z něho vybíráme: Ekologická olympiáda pro 1.-5. ročník (na přípravě stanovišť se podíleli žáci 9-tých tříd, kteří na nich také rozhodovali); Ukliďme si Zemi – obraz z plastových víček; úklid v okolí řeky Bystřice; exkurze do Čistírny odpadních vod a sběrného dvoru; Beseda s pracovníky Technických služeb města Bystřice n. P.; Anketa pro občany města na téma Odpady, která byla připravena ve spolupráci s odborem životního prostředí. K dalším aktivitám ve třídách patřilo malování a psaní povídek na téma „Co přírodě dáme, to nám 100krát vrátí. Když jí dáme lásku, dá nám dary; když ji ubližujeme, potrestá nás!“
 
            Každá třída navštívila výstavu „Elektrospotřebiče našich babiček“, která je nainstalována v učebně zeměpisu.  Zde se dozvěděli nejdůležitější informace o historii gramofonů, magnetofonů, rádií, přenosných přehrávačů, telefonů, televizí, počítačů i jiné zajímavosti spojené s událostmi, které jejich vývoj doprovázely. Výstava také informovala o recyklaci vysloužilých spotřebičů. Nechyběli zde  ani zajímavé historické exponáty.
 
            Pokud se chcete na tuto výstavu přijít podívat, máte možnost do konce května ... více zde.
 
            Toto projektové vyučování se žákům líbilo a budeme v podobných aktivitách pokračovat i v dalších letech.
 

             V pátek se na naší škole uskutečnila Ekologická olympiáda ... více zde. Soutěžili žáci 1.- 5. ročníku. Na přípravě úkolů se podíleli žáci 9. ročníku, kteří také na stanovištích rozhodovali. Začátek Dne Země začal rozhlasovou relací ... více zde.

            Děkujeme všem soutěžícím za účast, žákům 9. A a 9. B za pomoc při realizaci olympiády a vítězům blahopřejeme.
            

    Den Země 23. 4. 2010

    Anketa: Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P.

    Anketa: Prostředí školy

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková

Technická podpora Mgr. Marie Slámová

 

  Školní akademie ke 40. výročí naší školy           

            Dne 23. 9. 2009 se konala v kulturním domě Bystřice n. P. školní akademie ke 40. výročí naší školy. Žáci 8. ročníku z Ekotýmu si připravili scénku s ekologickou tématikou – Dopis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekotým

 

Otevření stadiónu a ekopavilónu dne 8. 9. 2009

     Sportovní areál v Bystřici n. P. byl otevřen za účasti trojnásobného mistra světa Tomáše Dvořáka, který nese jeho jméno. Podívat se přišli žáci, studenti, učitelé, úředníci, stavitelé, politici, sportovci i další občané z Bystřice nad Pernštejnem a okolí. Stadión se budoval od loňského října do letošního léta a slouží jako víceúčelové hřiště s tartanovou atletickou dráhou, umělým trávníkem a umělými povrchy jednotlivých sportovišť. Areálu dominuje kovová socha diskaře od uměleckého kováře Milana Beneše, která byla během dopoledne slavnostně odhalena. Manažerem projektu byl Mgr. Radek Vojta. Stavební práce provedla firma SPH Beton s. r. o.

 

  Fotografie: Sportovní areál Tomáše Dvořáka

    Před budovou ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 byl postaven Ekopavilón jako první část z bystřických zastavení a v tento den slavnostně otevřen. Bude sloužit výuce Ekologie i jiných předmětů. I občané a lidé, kteří přijedou poznávat zajímavá místa na Bystřicku si zde mohou odpočinout.

 

    Prezentace: Ekopavilón

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 Ekokodex

 

 

OPVK