Školní rok 2005-2006

Ekotým ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

  Ekotým

 Srovnávací analýza

 

 Plány

   Měsíční plány 2005-2006

Monitorování a výuka

        Téma: Odpady

       Anketa: Třídíme odpad

 Aktuality

  Audit

            Dne 2. 6. 2006 se uskutečnil audit mezinárodního projektu Ekoškola, na který přijeli auditoři Daniela Virágová, Václav Minařík (Sdružení Tereza) a Barbora Lučenicová (Ekocentrum Brno). Dále se zúčastnili pan starosta Ing. Karel Pačiska, zástupce odboru životního prostředí Ing. František Klimeš, ředitel TS Ing. Roman Kekrt, vedení školy a pracovní tým Ekoškoly.

 

 

 

 

 

 

 

  Zpráva o auditu Ekoškola 2005-2006 - Komise jmenovaná ředitelem Sdružení TEREZA

          neuděluje titul Ekoškola.

 

 Ekotým

  Setkání pilotních škol projektu Ekoškola

            Dne 6. 4. 2006 se konalo setkání pilotních škol projektu Ekoškola v Základní škole Staňkova 128, Pardubice. Setkání se jako host se zúčastnil místopředseda FEE Heiko Crost.

  Prezentace: Projekt Ekoškola

   Návštěva u starosty dne 27. 3. 2006

             Žáci informovali pana starostu Ing. Karla Pačisku o projektu Ekoškola, který jim podepsal formulář žádosti o mezinárodní titul Ekoškola.

 

 Ekotým

 

   Výtvarná soutěž

Na škole byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma – Třídíme odpady. Vytvoř označení – logo pro třídu, která nejlépe a nejhůře třídí odpad. Loga využijeme k označení tříd. Formát loga A4, termín do 20. 3. 2006. Soutěž vyhodnotil Ekotým.

                                                           I. stupeň

        Logo pro nejlepšího tříditele odpadu           Logo pro nejhoršího tříditele odpadu

        1. Zdeněk Holubář – 5. A                         1. Lada Čížková – 5. A

        2. Jan Kadlíček – 4. A                                2. Eva Veselá – 4. B

        3. Monika Hemzová – 3. A                          3. Štěpán Sláma – 5. A

        Pochvalu poroty získává třída 1. B, která se soutěže účastnila celá.

 

                                                           II. stupeň

        Logo pro nejlepšího tříditele odpadu           Logo pro nejhoršího tříditele odpadu

        1. Tereza Sovová – 8. B                           1. Radka Vášová – 8. C

        2. Aneta Kopecká – 6. B                             2. Tereza Sovová – 8. B

        3. Erik Bělehrad  - 6. A                                3. Aneta Kopecká – 6. B

 

  Logo pro nejlepšího tříditele odpadu                       Logo pro nejhoršího tříditele odpadu

 

 

 

 

 

 

  Ostatním děkujeme za účast v soutěži a vítězům blahopřejeme!!!

 Ekotým

Ekokodex

 

 

OPVK