Obecné informace


Základní oblasti činnosti výchovného poradce: 

- karierové poradenství = volba povolání - informace o přijímacím řízení, přihláškách na SŠ, možnosti odvolání, zápisovém lístku, vzdělávací nabídce středních škol v ČR, testech volby povolání, platné legislativě související s volbou povolání 
 

- vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami -  integrovaní žáci, žáci
  se SPU, SPCH, žáci se zdravotním a sociálním znevýhodněním, nadaní žáci

- spolupráce s třídním učitelem při řešení záškoláctví 

- organizační záležitosti:
   - adaptační kurzy
   - bloky s tématikou osobnostního rozvoje
   - návštěva IPS při Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou s žáky 8. ročníků
   - rodičovská schůzka pro rodiče žáků 8. a 9. tříd
   - informace o Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou pro žáky 9. ročníků
   - spolupráce s dalšími subjekty, které škole napomáhají v péči o žáky

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Slámová

Konzultační hodiny v kabinetu výchovného poradenství: 

pondělí 14:00 - 14:45 po předchozí domluvě

Jiný termín po předchozí domluvě: 


566 550 401
                                            
   slamova.v@zsbystrice.cz

 

 

 

OPVK