Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017 - 2018

Zahájení šk. roku :

4. září 2017

Podzimní prázdniny : 

26. a 27. října 2017

Vánoční prázdniny : 

23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny : 

2. února 2018

Jarní prázdniny :

26. února  -  4. března 2018

Velikonoční prázdniny :

29. března a 30. března 2018

Ukončení šk. roku  :

29. června 2018

Vyučování ve šk. roce 2018 – 2019 bude zahájeno 3. září 2018. 

 

Dny otevřených dveří:

4. a 5. prosince  2017

26. a  27. března 2018

V případě dalšího zájmu - po domluvě s vyučujícími.

 

Schůzky rodičů:

 

22. 11. 2017  Třídní schůzky a plenární zasedání

18. 4.  2018   Třídní schůzky

 

 

OPVK