Klub Pampeliška

Co je Pampeliška?

Pampeliška je klub spojující mládež, která se věnuje různým zájmovým činnostem a koníčkům. Cílem práce v klubu je samostatnost, rozvoj myšlení a obohacování ostatních o nové poznatky.

Pampeliška ve světě

Symboly klubů 4H:

H - Head - hlava: učit se myslet, uvažovat, hodnotit, rozhodovat, získávat nové znalosti, zdokonalovat se.
H - Heart - srdce: projevovat laskavost a pochopení, milovat pravdu, čestnost a věrnost, cítit s ostatními.
H - Hands - ruce: nabývat dovednosti, obratnosti a zručnosti, mít radost z dobře vykonané práce, pomáhat ostatním, podílet se na společných projektech.  
H - Haelth - zdraví: vážit si svého zdraví a chránit je pro lepší život klubu, obce, kraje, státu i celé planety Země.  


Největší tradici má klubové hnutí  4H v Kanadě a v USA, kde vzniklo v roce 1913. Dnes je rozšířeno po celém světě.My lidé potřebujeme přírodu daleko více než ona nás.

Pampeliška v ČR

Organizační předpoklady pro vznik klubu

Kluby mohou vzniknout kdekoli, kde se najde dospělý, ochotný věnovat se dětem. Mohou být zakládány samostatně, při obecním úřadu, škole, nebo být součástí různých organizací či institucí /domy mládeže a dětí, střediska ekologické výchovy apod./.

Kluby Pampeliška sdružují děti, mládež i dospělé ve věku 6 - 21 let, kteří řeší různé projekty podle svých zájmů.

Řešitelem může být jedinec nebo i skupina podle povahy projektu. O své práci si vede písemnou dokumentaci.

Vyvrcholením aktivit klubu Pampeliška jsou místní a národní přehlídky.

Pampeliška na naší škole


    Klub Pampeliška začal na naší škole pracovat ve školním roce 1995 - 1996 pod vedením paní učitelky Alexandry Gabrielové a pod jejím vedením pracuje dosud.

   Díky aktivitám klubu Pampeliška jeho členové získali nejen mnoho zajímavých informací, ale také se naučili svoje projekty prezentovat před širokou veřejností, což je neocenitelná zkušenost nejen pro školní léta.

  To, že je klub nejen místem zajímavých setkání ale i usilovné práce, potvrzují umístění našich členů v národních přehlídkách klubů Pampeliška.

 Oficiální stránky Klubu Pampeliška

http://pampeliska.vesele.info/

Fotodokumentaci  naší činnosti najdete ve fotogalerii.

OPVK