Předškoláčku, neboj se!

Projekt „Předškoláku, neboj se!“ se rozběhl na podzim roku 2001 s cílem usnadnit vstup do škol malým předškolákům. Zmírnit jejich strach z neznámého a počáteční nejistotu v novém prostředí.           

Zpočátku byl projekt rozdělen do tří odpolední:

  1. odpoledne v tělocvičně
  2. odpoledne ve třídě
  3. odpoledne s počítačem

Všechna tři odpoledne se každý rok pravidelně opakují a jsou záměrně zařazena ještě před zápis do 1. tříd. Probíhají v rozmezí měsíců říjen až prosinec. Děti na ně dochází v doprovodu rodičů nebo prarodičů a během odpolední se seznámí se všemi učitelkami 1. stupně.

K zápisu pak přicházejí děti méně stresované a s pocitem, že tváře, které uvidí, už znají.
 
„Odpoledne v tělocvičně“ využívá dětské hravosti, soutěživosti a bezprostřednosti.

Při hře děti ztrácí zábrany a ostych a získávají přirozenost a jistotu.

„Odpoledne ve třídě“ je zaměřené na dovednosti a znalosti, které děti již mají z mateřské školy a nebo by měly mít při bezproblémovém vstupu do 1. třídy.

Třetí odpoledne, „Odpoledne s počítačem“, jsme díky rozšíření PC do domácností a s tím související malou účastí byli nuceni po třech letech zrušit. Bylo pro děti neméně zajímavé. Seznamovaly se na něm s počítačem a prostřednictvím jim určeným programům upevňovaly své vědomosti.

Posledně jmenované odpoledne bylo nahrazeno „Odpolednem s paní učitelkou“,

na kterém se v červnu setkávají již budoucí prvňáčci s budoucí paní učitelkou a budoucími spolužáky. 

Věříme, že díky tomuto projektu a naší snaze usnadnit malým školákům přestup z mateřské do základní školy, se budou děti do školy těšit a budou se ve škole cítit dobře a spokojeně. A o to nám přece jde!
 

OPVK