Adopce na dálku

Co je program Adpoce na dálku?

 
Jedná se o charitativní projekt zaměřený na trvalou pomoc a podporu chudých dětí v rozvojových zemích ve vzdělávání a otevření cesty
k perspektivnější budoucnosti a radostněji prožitému dětství. Z příspěvku jsou vybranému dítěti hrazeny školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy), školné, školní brašna a uniforma, cestovní výdaje (v případě, že dítě musí dojíždět) a také strava a základní zdravotní péče.

Ve školním roce 2008-2009 zástupci tříd v Žákovské radě podali návrh připojit se k programu Adopce na dálku. Projednali jej se svými spolužáky a rozhodli se připojit k tomuto programu. Adopce byla uskutečněna přes Arcidiecézní charitu v Praze. Žáci věnovali na adopci celkem 5678 Kč. Tato částka byla zaslána na příslušný účet Komerční banky v Praze.


Naše adopce podpořila indickou dívku Naik Sunitu a dala ji tak možnost dokončit základní vzdělání.


S Arcidiecézní charitou spolupracovala paní učitelka Mária Kudláčková.

Naik Sunita
 

Další informace o sponzorované dívce naleznete zde

OPVK