Školská rada

 Školská rada na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 

 • školská rada pracuje na naší škole od 19. října 2005
 • informace o školské radě naleznete zvláště v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění 
 • členové do školské rady jsou voleni na 3 roky ve složení:   2 zástupci zřizovatele školy
                                                                                               2 zástupci rodičů
                                                                                               2 zástupci pedagogického sboru

 

 • pátá školská rada zahájila svoji činnost 22. listopadu 2017 a pracuje ve složení:
  zástupci zřizovatele: Soňa Jandová,  Kateřina Turová (předseda ŠR)
  zástupci rodičů: Ing. Jiří Jedlička, Alena Vavříčková
  zástupci ped. sboru: Mgr. Michal Neterda, Mgr. Josef Ostrý
  kontakt na předsedu školské rady: katerina.turova@bystricenp.cz

 

 • čtvrtá školská rada zahájila svoji činnost 26. listopadu 2014 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Soňa Jandová,  Kateřina Turová (předseda ŠR)
  zástupci rodičů: Josef Beneš, Jiří Boháč
  zástupci ped. sboru: Mgr. Marie Slámová, Mgr. Svatava Solařová

Mgr. Ivona Čermáková dne 1.8.2016 nastoupila na pozici učitelky v naší škole. Její místo zaujal uchazeč do školské rady, který měl nejvíce dosažených platných hlasů v posledních volbách. Na uvolněné místo postoupil od 1.8.2016 Jiří Boháč.

 

 • třetí školská rada zahájila svoji činnost 18. října 2011 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR),  Kateřina Turová
  zástupci rodičů: Soňa Dudková, Jana Zichová
  zástupci ped. sboru: Mgr. Bohumil Chalupa, Mgr. Jindřiška Rybnikářová

 

 • druhá školská rada zahájila svoji činnost 13. října 2008 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR), Bc. Josef Vojta
  zástupci rodičů: Soňa Dudková, Jana Zichová
  zástupci ped. sboru: Mgr. Olga Mišagová, Mgr. Renata Pavlačková

 

 • první školská rada (19.10.2005 - 12.10.2008) pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR), Bc. Josef Vojta
  zástupci rodičů: Hana Kopecká, Jana Nečesánková
  zástupci ped. sboru: Mgr. Marie Slámová, Mgr. Renata Pavlačková

 

OPVK