Učitelé

 

  Bukáčková Alena, Mgr.
Vyučované předměty Český jazyk, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova
Třídní učitel 9.B
Telefon +420 566 550 401
Email bukackova.a@zsbystrice.cz

 

  Slezáková Ludmila, Mgr.
Vyučované předměty 1. stupeň
Třídní učitel 1.A
Telefon +420 566 550 401
Email slezakova.l@zsbystrice.cz

 

  Fučíková Hana, Mgr.
Vyučované předměty 1. stupeň
Třídní učitel 2.B
Telefon +420 566 550 401
Email  fucikova.h@zsbystrice.cz

 

  Hofmannová Hana, Mgr.
Vyučované předměty 1. stupeň
Třídní učitel 2.A
Telefon +420 566 550 401
Email hofmannova.h@zsbystrice.cz

 

  Homolková Marie, Mgr.
Vyučované předměty Ruský jazyk
Třídní učitel  
Telefon +420 566 550 401
Email homolkova.m@zsbystrice.cz

 

  Horák Martin, Mgr.
Vyučované předměty Tělesná výchova, Sportovní výchova
Třídní učitel ředitel školy
Telefon +420 566 550 401
Email horak.m@zsbystrice.cz

 

  Brázdová Lýdie, Mgr.
Vyučované předměty Zeměpis, Tělesná výchova, Sportovní výchova, Výchova k občanství, Sportovní výchova
Třídní učitel ne
Telefon +420 566 550 401
Email brazdova.l@zsbystrice.cz

 

  Chudobová Ludmila, Mgr.
Vyučované předměty 1. stupeň
Třídní učitel 4.B
Telefon +420 566 550 401
Email chudobova.l@zsbystrice.cz

 

  Kabelková Dita, Mgr.
Vyučované předměty Český jazyk, Zeměpis, Výchova ke zdraví, Vlastivěda
Třídní učitel 7.A, metodik prevence
Telefon +420 566 550 401
Email kabelkova.d@zsbystrice.cz

 

  Klečková Marie, Mgr.
Vyučované předměty 1. stupeň
Třídní učitel 3.A
Telefon +420 566 550 401
Email kleckova.m@zsbystrice.cz

 

  Kopecká Hana, Mgr.
Vyučované předměty Přírodopis, Ekologická výchova
Třídní učitel zástupce ředitele
Telefon +420 566 550 401
Email kopecka.h@zsbystrice.cz

 

  Korbářová Jana, Mgr.
Vyučované předměty Český jazyk, Anglický jazyk
Třídní učitel 7.B
Telefon +420 566 550 401
Email korbarova.j@zsbystrice.cz

 

  Ostrý Josef, Mgr.
Vyučované předměty Matematika, Hudební výchova, Fyzika
Třídní učitel 8.B
Telefon +420 566 550 401
Email  ostry.j@zsbystrice.cz

 

  Solařová Svatava, Mgr.
Vyučované předměty 1. stupeň
Třídní učitel 5.B
Telefon +420 566 550 401
Email solarova.s@zsbystrice.cz

 

  Švestková Martina, Mgr.
Vyučované předměty 1.stupeň, Sportovní výchova
Třídní učitel 5.A
Telefon +420 566 550 401
Email svestkova.m@zsbystrice.cz

 

  Neterda Michal, Mgr.
Vyučované předměty Fyzika, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Informatika
Třídní učitel ne, metodik ICT
Telefon +420 566 550 401
Email neterda.m@zsbystrice.cz

 

  Kotoučková Lucie, Mgr.
Vyučované předměty Chemie, Přírodopis, Ekologická výchova
Třídní učitel ne
Telefon +420 566 550 401
Email kotouckova.l@zsbystrice.cz

 

  Sochorová Michaela, Mgr.
Vyučované předměty Dějepis, Zeměpis, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví
Třídní učitel 9.A
Telefon +420 566 550 401
Email sochorova.m@zsbystrice.cz

 

  Slámová Marie, Mgr.
Vyučované předměty Matematika, Chemie, Výchova ke zdraví
Třídní učitel 6.B
Telefon +420 566 550 401
Email slamova.m@zsbystrice.cz

 

  Slámová Věra, Mgr.
Vyučované předměty Výchova k občanství, Člověk a svět práce, Zeměpis, Přírodopis, Tělesná výchova, Domácnost, Společenskovědní seminář, Přírodověda
Třídní učitel ne, výchovný poradce
Telefon +420 566 550 401
Email slamova.v@zsbystrice.cz

 

  Svobodová Jana, Mgr.
Vyučované předměty 1. stupeň
Třídní učitel 1.B
Telefon +420 566 550 401
Email svobodova.j@zsbystrice.cz

 

  Tomášková Pavla, Mgr.
Vyučované předměty 1. stupeň
Třídní učitel 3.B
Telefon +420 566 550 401
Email tomaskova.p@zsbystrice.cz

 

  Zichová Radka, Mgr. Ing.
Vyučované předměty Anglický jazyk, Výchova k občanství, Domácnost
Třídní učitel 8.A
Telefon +420 566 550 401
Email zichova.r@zsbystrice.cz

 

 Benešová Pavla, Mgr.
Vyučované předměty Německý jazyk, Český jazyk, Výchova ke zdraví, výchova k občanství, Hudební výchova
Třídní učitel 6.A
Telefon +420 566 550 401
Email benesova.p@zsbystrice.cz

 

  Pivková Dagmar, Mgr.
Vyučované předměty  Matematika
Třídní učitel  ne
Telefon  +420 566 550 401
Email  pivkova.d@zsbystrice.cz

 

   Nykodýmová Zdena, Mgr.
Vyučované předměty  Ruský jazyk
Třídní učitel  ne
Telefon  +420 566 550 401
Email  nykodymova.z@zsbystrice.cz

 

  Ondráčková Martina, Mgr.
Vyučované předměty  Speciální pedagog
Třídní učitel  ne
Telefon  +420 566 550 401
Email  ondrackova.m@zsbystrice,cz

 

OPVK