Historie školy

V souvislosti s rozvojem uranového průmyslu v našem regionu narůstal i počet obyvatelstva Bystřice n.P., proto bylo nutné postavit novu školu. Stavba byla zahájena v roce 1966, jejím investorem byly UD Dolní Rožínka.
Slavnostně byla otevřena 6.9.1969.

Nově otevřená budova zajišťovala v 18 třídách vzdělání žákům základní školy a v 8 třídách i studentům gymnázia. Vzhledem k tomu, že se počet žáků a studentů zvětšoval, budova školy přestala vyhovovat.
Po několikaletém jednání o požadavku přístavby školy se záměr podařilo realizovat a v roce 1988 byla přístavba s osmi učebnami otevřena.
Avšak ani tato nová budova prostorové problémy nevyřešila. Ukázalo se, že nejlepší volbou bude výstavba samostatné budovy gymnázia.
Od roku 1997 je tedy budova ZŠ určena pouze žákům 1.- 9. ročníku základní školy.
Od té doby prošla tato škola obrovskými změnami. 1.1.1993 se stala právním subjektem jako příspěvková organizace.
Ve školním roce 2007-2008 se vzdělávání žáků začalo realizovat podle RVP.
Každá škola vypracovala během několika předchozích let vlastní ŠVP- tedy program vzdělávání dětí nastavený na vlastní podmínky školy.
Naše škola si jako logo zvolila Prima škola pro všechny- skrývající v sobě atributy :

  • příjemná
  • rovné šance
  • inspirující
  • moje
  • atraktivní

Změny se netýkaly pouze budovy samotné, ale také jejího okolí. 16.6.1972 bylo slavnostně otevřeno školní hřiště a předáno do užívání žákům ZŠ a studentům gymnázia.

Také ono postupně přestávalo odpovídat požadavkům současnosti a díky investičnímu záměru Města Bystřice n.P. byl vybudován nový sportovní areál Tomáše Dvořáka, který byl slavnostně otevřen 8.9.2009 nejen za přítomnosti představitelů našeho města, zástupců kraje Vysočina, bystřických škol, široké veřejnosti ale také za přítomnosti patrona sportovního areálu olympijského vítěze Tomáše Dvořáka. Sportovní areál využívají žáci ZŠ, studenti gymnázia i veřejnost.
V rámci naučné stezky Bystřická zastavení byl v areálu školy vybudován ekopavilon, ve kterém škola prezentuje své ekologické aktivity.
Byla rekonstruována školní zahrada a atrium školy, které v současnosti slouží k relaxaci žáků i zaměstnanců školy.

 

 

 

OPVK