Metodik prevence

Minimální preventivní program 2017, 2018

Projekt proti šikaně - NENECH TO BÝT

      Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě – ať už je jakýkoli – se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost.

      Lidé ve škole usilují o to, aby jejich chování vyjadřovalo humanistické postoje jednoho k druhému: úctu, důvěru a snášenlivost, uznání, účast a empatii, otevřenost v komunikaci a vůli ke spolupráci a pomoci druhému.

     Rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí, mají na výchovu a vývoj svých dětí největší vliv.

     Rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí, a proto mají právo spolurozhodovat o jeho naplňování.

     Rodiče a učitelé jsou rovnocennými partnery.

     Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím,  jak to dělá.

 

Základní oblasti práce metodika prevence:

  • sledování a řešení nevhodného chování žáků během vyučování, o přestávkách (pohovory s žáky, rodiči, výchovné komise)
  • řešení případů záškoláctví
  • organizace bloků primární prevence (spolupráce s Centrem prevence Žďár nad Sázavou)
  • účast na vzdělávacích seminářích
  • sledování aktuálních informací v tisku
  • předávání informací ostatním pedagogickým pracovníkům
  • spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Žďáru nad Sázavou
  • spolupráce se sociální kurátorkou

 

Metodik prevence:          Mgr. Dita Kabelková

                                    tel.: 566 550 401; e-mail: kabelkova.d@zsbystrice.cz

                                   Konzultační hodiny: pondělí 13.30 - 14.30 (nebo kdykoli dle domluvy)

PRAVIDLA  PRO  RODIČE

K  BEZPEČNĚJŠÍMU  UŽÍVÁNÍ  INTERNETU JEJICH DĚTMI

1)      Nechte se dítětem poučit o službách, které používá, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím zlepšete svou znalost internetu.

2)     Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez Vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.

3)      Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole.

4)  Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost. Při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak se rodič při podobné situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu.

5)      Na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou. Pro tyto případy neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak, aby si podobné skutečnosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku, protože s dítětem nemůžete trávit všechen volný čas.

6)      Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče, jednak prostřednictvím speciálních programů obsahujících nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek pro děti nevhodných. Tyto programy bývají k dispozici zdarma.

7)      Uvažujte o společné e-mailové schránce se svými dětmi.

8)      Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá je na disk.

9)      Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!

10)   O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga, psychologa či pracovníky internetových firem.                                                         

     PaedDr. Jiří Pilař

                                                ředitel odboru speciálního vzdělávání MŠMT

 

Aktuality v roce 2014...........Aktuality v roce 2017/2018                                                    

Ve dnech 7. - 12. 9. 2017 proběhly adaptační kurzy 6. ročníků - bližší informace naleznete v závěru této stránky.

Dne 4.12.2017 měli žáci 8. a 9. ročníků možnost navštívit protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN. Věřím, že si kromě silného zážitku děti odnesly i pocit odpovědnosti za vlastní život, pocit volby žít bez drog. Vlakový příběh byl pro nás tématem k diskusi, někteří pak následně nakreslili obrázky, jiní napsali slohové práce. Využiji úryvek jedné z nich jako poděkování organizátorům: 

"Když jsem se dozvěděla, že půjdeme do protidrogového vlaku, pomyslela jsem si, že to zase bude jedna z těch nudných přednášek o tom, jak jsou drogy škodlivé a jak je nesmíme užívat. Byla jsem však mile překvapena, moje pocity z tohoto programu jsou jiné, líbilo se mi zpracování různých typů prostředí, ať už šlo o lidské tělo, bar, feťácké doupě či policejní stanici s celou. Chtěla bych tímto poděkovat paní, která nás programem provázela, její výklad vůbec nebyl nudný, dokázala zaujmout pozornost naší třídy. Jsem ráda, že jsem měla možnost se do vlaku podívat." Leontina Šimonová, 9.A

Prevence ve vztazích

            Když se řekne slovo prevence, každý si většinou představí přednášku proti škodlivým vlivům alkoholu, kouření, či užívání jiných návykových látek. Ale jak se toto týká vztahů? Velmi. Na vzájemné komunikaci lidí opravdu záleží, také na tom, v jaké rodině žijí, s jakými se stýkají přáteli, a to nejen ve skutečném světě, ale i v tom internetovém.

Žáci 6. ročníků měli možnost popovídat si o pravidlech bezpečného užívání internetu,  dozvěděli se spoustu užitečných informací, jaká nebezpečí na ně ve virtuálním světě číhají. Také zjistili, kam se mohou obrátit, pokud se dostanou do problémů, seznámili se s pojmem kyberšikana a v souvislosti s tím byli informováni o trestném počínání v tomto směru. Vše bylo završeno vytvořením  vlastního  plakátu Desatero bezpečného internetu.

To, jak na vztazích a komunikaci pracovat, si vyzkoušeli žáci 9. ročníků, kteří absolvovali dvouhodinový program „Vztahy mezi lidmi“. Uvědomili si, jak těžké je říct kritiku druhému do očí, vzápětí však zjistili, že mnohem těžší je naučit se ji přijmout. S růží v ruce a počátečními obavami přistupovali ke spolužákům a pokoušeli se jim sdělit své pocity. Pozitivní zpětnou vazbu si pak každý z nich odnášel domů v podobě krásných vzkazů napsaných do své vlastní květiny. Celý program byl zakončený videem a následnou diskuzí o problémech sexuálních vztahů a trestně právní odpovědnosti.

            Všichni žáci velmi kladně hodnotili toto otevřené povídání o mezilidských vztazích, dávali najevo, že je pro ně důležité, aby někdo projevil zájem o jejich názor, i když se třeba v mnohém lišil od ostatních.

                                                                                                                                                 

AKCE:   1. BLOKY PRIMÁRNÍ PREVENCE 2010

 

Cesta Podmitrovskou říší

Ve dnech 6. až 9. 9. 2010 podnikli žáci 6. ročníků tajemnou cestu Podmitrovskou říší. Takto vtipně nazvali bloky primární prevence lektoři z centra prevence Nadosah a celý kurz pak vedli v pohádkovém duchu. Žáci za plnění nejrůznějších aktivit sbírali barevné diamanty, ty si pak vyměnili za mince, které jim sloužily jako indicie k rozluštění záhadného místa.

Děti se zde seznámily s novými spolužáky a třídní učitelkou, snažily se spolupracovat, být k sobě ohleduplní, důvěřovat si. Poznali, že cesta k vytvoření dobrého kolektivu je posetá překážkami, které dokáží překonat pouze společnými silami, což si měli možnost vyzkoušet při závěrečném řetězu celé třídy se zavázanýma očima, kdy společně s třídní učitelkou nalezli na zřícenině hradu Mitrov poklad.

Domů si odváželi spoustu nevšedních zážitků a pro vzpomínku jako dekoraci do třídy mapu Podmitrovské říše.

                                               

 

2. BLOKY PRIMÁRNÍ PREVENCE 2011

Po dračí stopě

      Na dvoudenní putování „Po dračí stopě“ se vydaly děti obou 6. tříd ZŠ Nádražní 615 v termínech 13., 14. a 20., 21.9.2011 v rámci Bloků primární prevence ve spolupráci s centrem Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem.

      Společná cesta žáků první skupiny byla odstartována ve Strážku, dračí stopy je provázely údolím říčky Bobrůvky až ke zřícenině hradu Mitrov. Kouzelnou přírodou protkanou překážkami v podobě nejrůznějších úkolů žáci doputovali do cíle – Penzionu Podmitrov. Druhá skupina díky nepříznivému počasí byla nucena začít přímo v areálu pobytu.

      V pohádkově nazvaných pokojích – Salamandří výheň, Dračí sluj, U ohnivého muže, Čertova skála, Fénixovo hnízdo, Dračí loď a Klícka ptáka Ohniváka – strávili nezapomenutelné chvíle se svými spolužáky, poznali svou novou třídní učitelku, učili se spolu komunikovat a spolupracovat. Postupně prošli nelehkými zkouškami, např. Tanec na kládě, Měňavka či Stezka odvahy. Za plnění úkolů získávali dílky puzzle a také dračí zuby, ze kterých si na závěr vytvořili originální šperk. Zpátky domů si dovezli nejen vlajku třídy a osobní diplomy, ale také spoustu společných vzpomínek.

 

 

 

 

3.       "EXPEDICE" 2012

 

     Pod tímto názvem mohli žáci 6. ročníku ve dnech 18. a 19. 9. 2012 odhalovat poselství v rámci adaptačního kurzu. Expedice byla zahájena v obci Strážek, v malebném údolí říčky Bobrůvky, podél jejíž břehů putovali do rekreačního střediska Podmitrov. Přitom plnili nejrůznější úkoly, které pro ně poutavě nachystaly lektorky bystřického centra Nadosah. Cesta začíná motivačním příběhem Honzy, jenž překoná nepříjemné překážky, nalezne přátele, pomocí nichž dojde k cíli své cesty, na vrchol hory. A na počátku takové cesty stojí i naši „šesťáci“, čeká je nelehký úkol, vytvoření nového kolektivu. Adaptační kurz byl pouze jakýmsi odrazovým můstkem, který dětem ukázal, že není důležité, kam jdeme, ale jak a hlavně s kým, o koho se mohou opřít.

            Domů si s sebou odváželi nejen spoustu zážitků, ale i vlajku třídy, papírový batoh plný hřejivých vzkazů od svých spolužáků a v neposlední řadě i moudrá poselství.  Jedním z nich, jehož autorem je  George Washington, se rozloučíme: „Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu. Musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.“

 

 4. BLOKY PRIMÁRNÍ PREVENCE 2013

 

Cesta na hrad

Myslíte, že už rytíři neexistují? O tom, že zcela nevymřeli, se přesvědčili žáci 6. ročníků, když ve dnech 19. a 20.9.2013 absolvovali adaptační kurz. Společně se svými třídními učiteli a rádci plnili nejrůznější úkoly, překonávali překážky v podobě pavučiny a měňavky, také dopravili společnými silami křehkou kouzelnou kouli do podzemí, nechyběla ani ulička důvěry. Na této obtížné cestě se jim podařilo postupně získat tituly pážete, panoše a nakonec rytíře. Naučili se nejrůznější pozdravy, vytvořili si vlastní pergamen s pravidly, kterým získali i klíč k jejich hradu. Nyní zbývá už jen popřát, aby se jejich další společná cesta na druhém stupni odvíjela stejně dobře, aby se na sebe mohli spolehnout a naslouchat i nadále moudrým a cenným radám svého velitele.

5. Bloky primární prevence 2014

                                           Země Sedmi řek

Ve dnech 9. až 12.9.2014 podnikli žáci 6. ročníků výpravu do říše Ossiriand, země Sedmi řek. Pod tímto názvem „šesťáci“ absolvovali adaptační kurz, jehož cílem bylo ukázat, že není důležité to, kam jdeme, ale s kým, aby pochopili, jak významným článkem každý z nich v kolektivu je, o koho se mohou opřít, že jedině společnými silami tuto náročnou cestu mohou zvládnout. Přes zaklínadlo, které si pečlivě rozluštili a společně přečetli, se dostali do země, kde již dávno neplatí žádná pravidla a jedině splněním nejrůznějších úkolů mohou obnovit rovnováhu mezi dobrem a zlem. Jejich nadšení, chytrost i hravost je přes zákeřnou Pavučinu dovedla pomocí Paprsku ve tmě až ke Stromu radosti. Ten se opět rozzářil a nyní dodává potřebnou energii i se sluníčkem pravidel v kmenových třídách. Navíc děti získaly i Knihu poznání, která je bude provázet na jejich společné cestě až do devátého ročníku.

6. Bloky primární prevence 2015

                                                "Detektivové 2015"

Ztratil se diamant a žáci 6. ročníků se proměnili na chvíli v detektivy a snažili se ho společně najít. "Detektivové" 2015 byl název bloků primární prevence ve dnech 3. a 4.9.2015 pro žáky 6.B a ve dnech 7. a 8.9.2015 pro žáky 6.A. Během pátrání po vzácném diamantu byli vystavováni nejrůznějším zkouškám, které by měli detektivové zvládnout. Vytvořili si např. své originální vizitky, potrénovali paměť při přenášení zprávy, proběhl i fyzický výcvik v podobě pavučiny a létajícího koberce, nechybělo luštění morseovky, společné stanovení pravidel detektivů a závěrečné pohlazení v podobě stopy. Děti se během plnění aktivit vzájemně poznávaly, třídní učitel se jim snažil pomáhat a podporovat je. Společně si dva dny náramně užili.

7. Bloky primární prevence 2016

"Vyhlídková cesta vlakem"

Ve dnech 12. až 15.9.2016 v 6. třídách proběhly adaptační kurzy. Děti se vydaly společně se svými třídními učitelkami, školní psycholožkou, lektorkami Centra prevence Žďár nad Sázavou a výchovnou poradkyní na cestu pomyslným vlakem, která vede přes různé překážky. Všichni se je společnými silami pokoušeli překonat, v mnohých aktivitách zjistili, že není vždy jednoduché domluvit se a spolupracovat. V závěru odhalili, že není důležité, kam jedeme, ale jak a s kým. Doufáme, že strávené chvíle pomohly vytvořit kvalitní kolektivy, ve kterých panuje vzájemná důvěra, spolupráce a hlavně pohoda.

8. Bloky primární prevence 2017

                                                                     "Pevnost Boyard"

Dobýt nedobytnou pevnost, za každý náročný úkol získat klíč, a tak v závěru programu odemčít poklad, měli možnost žáci 6. ročníků ve dnech 7. až 12.9.2017. Děti poznaly své hranice, přednosti i nedostatky při týmové práci, vzájemně si naslouchaly, důvěřovaly a spolupracovaly. Zjistily, že pokud spojí své síly, mohou překonat všechny překážky, přičemž i ten nejmíň fyzicky zdatný jedinec má svou hodnotu a důležitost.

OPVK