Předměty

 

předmět vyučující podrobné informace
Anglický jazyk  J. Korbářová, R. Zichová  klikni zde
Cvičení z českého jazyka  A. Bukáčková  klikni zde
Český jazyk  A. Bukáčková, M. Homolková, J. Korbářová,                          D. Kabelková           klikni zde
Člověk a svět práce  B. Chalupa, A. Bukáčková, V. Slámová, J. Petr,                      J. Rybnikářová  klikni zde
Dějepis  J. Rybnikářová  klikni zde
Domácnost  M. Homolková  klikni zde
Výtvarnědramatická výchova  V. Slámová  klikni zde
Ekologická výchova  D. Pivková, H. Kopecká  klikni zde
Fyzika  J. Petr, M. Slámová  klikni zde
Hudební výchova  J. Ostrý  klikni zde
Chemie  M. Slámová  klikni zde
Chemickopřírodopisné praktikum    klikni zde
Informatika  J. Petr  klikni zde
Matematika  D. Pivková, M. Slámová, J. Ostrý  klikni zde
Německý jazyk  M. Homolková  klikni zde
Přírodopis  H. Kopecká, B. Chalupa, V. Slámová  klikni zde
Ruský jazyk  J. Rybnikářová  klikni zde
Seminář z českého jazyka    klikni zde
Seminář z matematiky    klikni zde
Společenskovědní seminář  V. Slámová  klikni zde
Sportovní hry  M. Horák, B. Chalupa, S. Solařová, P. Tomášková  klikni zde
Tělesná výchova  M. Horák, B. Chalupa, V. Slámová  klikni zde
Výchova k občanství  V. Slámová, M. Homolková, R. Zichová, M. Slámová  klikni zde
Výchova ke zdraví  V. Slámová, M. Slámová, B. Chalupa,                                      M. Homolková, J. Rybnikářová  klikni zde
Výtvarná výchova  A. Bukáčková  klikni zde
Zeměpis  D. Pivková, B. Chalupa  klikni zde

 

OPVK